Вихідні відомості, правила посилання на Словник
Словник розроблено для системи безоплатної правової допомоги. Він містить основні терміни у сфері надання правової допомоги, доступу до правосуддя та посилення правової спроможності людей і громад в Україні. Рекомендовано для використання фахівцями системи надання БПД, партнерських організацій - як українських так і міжнародних, та інших зацікавлених сторін.
Словник розроблено експертами українсько-канадського проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні", який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Урядом Канади.
© Дозволяється вільно копіювати та поширювати інформацію, наведену у Словнику, за умови посилання на цей Словник та сайт проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні": http://qala.org.ua/uk/
Англо-український, українсько-англійський словник у сфері безоплатної правової допомоги. Словник. /Автор-упорядник Ібрагімова І.М, заг. ред – Гриб О.К.– К.: Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні», 2019. Режим доступу: https://qala-project.gitbook.io/slovnyk-bpd/, вільний. Дата публікації: 25.09.2019
Copy link