A
ENG.
УКР.
Abandonment
  To abandon
Відмова (від претензій, прав тощо)
  Покидати
Ability
  Ability to exercise the right
Здатність
  Можливість реалізувати право
Abuse
Abuse/harassment
  Abuser
  Abuse of process
  Abuse/harassment
  Abuse of power
  Child abuse
Протиправне/ неправильне використання, порушення, неправомірна поведінка
Домагання
  Правопорушник, кривдник
  Порушення процесу, зловживання процедурними правами
  Зловживання владою
  Жорстоке поводження з дітьми
Accept to bail
Випустити на поруки (судовим рішенням)
Accept
Приймати
Access
  Access to justice
  Access to legal aid (LA)
  Early access
  Equitable access
  Access to proper medical support
  Accessibility
Доступ
  Доступ до правосуддя
  Доступ до БПД
  Ранній доступ
  Рівний доступ
  Доступ до належної медичної допомоги
  Доступність
According to law
Відповідно до закону
Accountability
Підзвітність
Аccusation
  State accusation
  Accused
Обвинувачення
  Державне обвинувачення
  Обвинувачений
Acquit
Виправдовувати; виносити виправдувальний вирок; звільняти (від відповідальності, зобов'язання (у юридичному сенсі)
Acquittal
Виправдання, судове рішення про виправдання; визнання судом невинуватості підсудного; виправдовувальний вердикт
Adjourn matters, adjourn the case to another day
Перенесення судового засідання (Канада)
Administrative detention
  Person under administrative detention)
Адміністративне затримання
  Особи, до яких застосовано адміністративний арешт/затримання
Administrative Code
Адміністративний кодекс
Administrative Procedural Code
Кодекс адміністративного судочинства
Admit evidence
Приймати докази (на розгляд, у суді)
Admissibility criteria
Умови прийнятності
Advisory opinions
Консультативні висновки
Adoption
Усиновлення
Прийняття, ухвалення
Adult (individual of legal/ full age)
Повнолітня особа
Agreement
Угода
Agreement-based criminal proceeding
Провадження на підставі угод
Annulment
Анулювання, скасування
Анулювання шлюбу (визнання недійсності шлюбу, на відміну від розлучення)
Alternative Dispute Resolution
Альтернативні способи врегулювання конфліктів (спорів)
Amendments
  To amend
Зміни, поправки
  Внесення змін
Appeal
  The Right to Appeal
  Make an аppeal, to appeal
  To appeal against the decision
  Seek an Appeal
Апеляція: оскаржувати рішення
  Подавати апеляцію
  Право на апеляцію
  Подавати апеляцію щодо рішення
  Наміри щодо апеляції
Appeal against the decision
Подавати апеляцію щодо рішення
Аppellate courts / Courts of Appeals
Апеляційний суд
Appear for questioning
Прийти на допит/для надання свідчень
(Legal Aid) Application(s) (інколи - request for LA)
Звернення (про отримання/надання правової допомоги)
Appointing/ assigning of a lawyer-attorney
Призначення адвоката (центром БПД)
Arrest
Арешт
Assets
Активи
Assign a lawyer / lawyer-attorney
Призначити адвоката
Assignment / Authorisation order/ task-assignment
Доручення (документ що уповноважує на надання послуг); Доручення центру БВПД
Attachment of property / asset
  To attach/ seize property
  Motion for attachment of property
  A writ of attachment/ an order of attachment
Накладення арешту на майно. Вилучення майна.
  Приєднувати/ Накладати арешт, заборону;
  Клопотання про арешті майна
  Рішення суду про арешт майна
Attainment of age 18
Досягнення 18- річного віку
ATO combatant
Бійці АТО
Awareness
  Raising awareness
Обізнаність
  Посилення/ зростання обізнаності
Last modified 2yr ago
Copy link