A

ENG.

УКР.

Abandonment

 • To abandon

Відмова (від претензій, прав тощо)

 • Покидати

Ability

 • Ability to exercise the right

Здатність

 • Можливість реалізувати право

Abuse

Abuse/harassment

 • Abuser

 • Abuse of process

 • Abuse/harassment

 • Abuse of power

 • Child abuse

Протиправне/ неправильне використання, порушення, неправомірна поведінка

Домагання

 • Правопорушник, кривдник

 • Порушення процесу, зловживання процедурними правами

 • Зловживання владою

 • Жорстоке поводження з дітьми

Accept to bail

Випустити на поруки (судовим рішенням)

Accept

Приймати

Access

 • Access to justice

 • Access to legal aid (LA)

 • Early access

 • Equitable access

 • Access to proper medical support

 • Accessibility

Доступ

 • Доступ до правосуддя

 • Доступ до БПД

 • Ранній доступ

 • Рівний доступ

 • Доступ до належної медичної допомоги

 • Доступність

According to law

Відповідно до закону

Accountability

Підзвітність

Аccusation

 • State accusation

 • Accused

Обвинувачення

 • Державне обвинувачення

 • Обвинувачений

Acquit

Виправдовувати; виносити виправдувальний вирок; звільняти (від відповідальності, зобов'язання (у юридичному сенсі)

Acquittal

Виправдання, судове рішення про виправдання; визнання судом невинуватості підсудного; виправдовувальний вердикт

Adjourn matters, adjourn the case to another day

Перенесення судового засідання (Канада)

Administrative detention

 • Person under administrative detention)

Адміністративне затримання

 • Особи, до яких застосовано адміністративний арешт/затримання

Administrative Code

Адміністративний кодекс

Administrative Procedural Code

Кодекс адміністративного судочинства

Admit evidence

Приймати докази (на розгляд, у суді)

Admissibility criteria

Умови прийнятності

Advisory opinions

Консультативні висновки

Adoption

Усиновлення

Прийняття, ухвалення

Adult (individual of legal/ full age)

Повнолітня особа

Agreement

Угода

Agreement-based criminal proceeding

Провадження на підставі угод

Annulment

Анулювання, скасування

Анулювання шлюбу (визнання недійсності шлюбу, на відміну від розлучення)

Alternative Dispute Resolution

Альтернативні способи врегулювання конфліктів (спорів)

Amendments

 • To amend

Зміни, поправки

 • Внесення змін

Appeal

 • The Right to Appeal

 • Make an аppeal, to appeal

 • To appeal against the decision

 • Seek an Appeal

Апеляція: оскаржувати рішення

 • Подавати апеляцію

 • Право на апеляцію

 • Подавати апеляцію щодо рішення

 • Наміри щодо апеляції

Appeal against the decision

Подавати апеляцію щодо рішення

Аppellate courts / Courts of Appeals

Апеляційний суд

Appear for questioning

Прийти на допит/для надання свідчень

(Legal Aid) Application(s) (інколи - request for LA)

Звернення (про отримання/надання правової допомоги)

Appointing/ assigning of a lawyer-attorney

Призначення адвоката (центром БПД)

Arrest

Арешт

Assets

Активи

Assign a lawyer / lawyer-attorney

Призначити адвоката

Assignment / Authorisation order/ task-assignment

Доручення (документ що уповноважує на надання послуг); Доручення центру БВПД

Attachment of property / asset

 • To attach/ seize property

 • Motion for attachment of property

 • A writ of attachment/ an order of attachment

Накладення арешту на майно. Вилучення майна.

 • Приєднувати/ Накладати арешт, заборону;

 • Клопотання про арешті майна

 • Рішення суду про арешт майна

Attainment of age 18

Досягнення 18- річного віку

ATO combatant

Бійці АТО

Awareness

 • Raising awareness

Обізнаність

 • Посилення/ зростання обізнаності