Р

УКР.

  ENG.

Ранній доступ

(в значенні – одразу при потребі, на ранніх стадіях)

  • Ранній доступ до правосуддя,до

  • Ранній доступ до безоплатної правової допомоги

Особі має бути наданий доступ до правової допомоги, коли її беруть під варту або ж коли обставини, що склалися, суттєво і негативно впливають на становище особи; це може статися ще до того, як офіційно мав місце її арешт. https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/arrest-rights-template-early-access-ukrainian-20140121_1.pdf

https://legalaid.gov.ua/ua/holovna/150-veresen-2017/2109-pro-rannii-dostupu-do-pravovoi-dopomohy-v-ukraini-rozpovily-na-rehionalnii-konferentsii-u-hruzii

http://ulaf.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/BPD_poradddnyk1.pdf

Early access

  • Early access to justice

  • Early access to LA

Реабілітована особа

Rehabilitated person

Реалізація права на безоплатну допомогу

Exercising the right to free legal aid

Регіональні центри з надання БВПД

Regional (Free) Secondary Legal Aid Centers

Регламент суду

Court rules

Реституція

(Лат. restitutio відновлення) — поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди, тобто повернення або відновлення матеріальних цінностей у натурі — тих же самих, або подібних, або речей такої самої вартості.

Restitution

Рівень складності справи

Case complexity level

Рівень прожиткового мінімуму

Minimum subsistence level

Рівний доступ

  • Рівний доступ до правосуддя

Equitable access

  • Equal access to justice

Рівність

Equality

Рішення про відвід захисника

Challenge/ recuse of defender

Робити обшук

Conduct a search

Робити подання (до …)

Put forward (to…) the submission

Робоче навантаження

Workload

Розгляд справи

Examination of the case

Розкрадання

Embezzlement

Розлучення

Divorce

Розподіл справ (між адвокатами)

Destribution of cases (among lawyers)

Розпорядження, рішення (по справі, яке виносить суд)

Розгляд (апеляцій, дисциплінарних справ тощо)

Disposition (that court impose)

Disposition of (appeals/ disciplinary cases/ etc

Розслідування, слідство, дізнання, розгляд (судової справи), обстеження

Investigation