Р
УКР.
  ENG.
Ранній доступ
(в значенні – одразу при потребі, на ранніх стадіях)
  • Ранній доступ до правосуддя,до
  • Ранній доступ до безоплатної правової допомоги
Особі має бути наданий доступ до правової допомоги, коли її беруть під варту або ж коли обставини, що склалися, суттєво і негативно впливають на становище особи; це може статися ще до того, як офіційно мав місце її арешт. https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/arrest-rights-template-early-access-ukrainian-20140121_1.pdf
Early access
  • Early access to justice
  • Early access to LA
Реабілітована особа
Rehabilitated person
Реалізація права на безоплатну допомогу
Exercising the right to free legal aid
Регіональні центри з надання БВПД
Regional (Free) Secondary Legal Aid Centers
Регламент суду
Court rules
Реституція
(Лат. restitutio відновлення) — поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди, тобто повернення або відновлення матеріальних цінностей у натурі — тих же самих, або подібних, або речей такої самої вартості.
Restitution
Рівень складності справи
Case complexity level
Рівень прожиткового мінімуму
Minimum subsistence level
Рівний доступ
  • Рівний доступ до правосуддя
Equitable access
  • Equal access to justice
Рівність
Equality
Рішення про відвід захисника
Challenge/ recuse of defender
Робити обшук
Conduct a search
Робити подання (до …)
Put forward (to…) the submission
Робоче навантаження
Workload
Розгляд справи
Examination of the case
Розкрадання
Embezzlement
Розлучення
Divorce
Розподіл справ (між адвокатами)
Destribution of cases (among lawyers)
Розпорядження, рішення (по справі, яке виносить суд)
Розгляд (апеляцій, дисциплінарних справ тощо)
Disposition (that court impose)
Disposition of (appeals/ disciplinary cases/ etc
Last modified 2yr ago
Copy link