I

ENG.

УКР.

Illegal arrest

Незаконний арешт

Illegitimate

Незаконний

Illicit enrichment

Незаконне збагачення

Impaired judgement

М’який вирок

Impartial

Неупереджений, такий, що не представляє жодну сторону

To impose

  • To impose an order

  • Impose by court for an offence

  • Impose detention

Вводити/ виносити (рішення), встановлювати, накладати (обов’язок)

  • Видати наказ

  • Винести (рішення) судом за порушення

  • Застосувати арешт

Imprisonment/Incarceration/ Confinement in a prison

  • Imprisoned person

Утримання під вартою (термін зараховується у загальний термін ув’язнення)

  • Особа, засуджена до позбавлення волі

Inadmissibility of evidence

Недопустимість/Неприйняття доказів

Independence

Незалежність

Indigenous Persons Courts

Суди з питань корінного населення (Канада)

Individuals with low income/ without financial means

Особи з низьким доходом, які не мають достатніх фінансових ресурсів (у т.ч. для оплати послуг)

Inheritance

Спадок

Inheritance cases

Справи щодо спадку

Inheritance Law

Спадкове право

Inhuman or degrading treatment or punishment

Нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання

In-house lawyers

Штатні юристи/адвокати

Illegal / unlawful

Незаконний, нелегальний

Integrated Information and Analytical System (IIAS)

Комплексна інформаційно-аналітична система (КІАС)

Intimidation

Залякування

Injunction

Судова заборона

Inquiry

Дізнання

Interrogations/ questioning

Допит/отримання свідчень

International Bar Association (IBA)

Міжнародна асоціація адвокатів

Investigation

Розслідування; слідство; дізнання; розгляд (судової справи) ; обстеження

Investigative judge

Слідчий суддя

Investigative plan

План розслідування

Investigator

Слідчий

Irrespective of … (financial situation or level of social vulnerability)

Незалежно від… (матеріальних статків чи ступеня соціальної вразливості)