I
ENG.
УКР.
Illegal arrest
Незаконний арешт
Illegitimate
Незаконний
Illicit enrichment
Незаконне збагачення
Impaired judgement
М’який вирок
Impartial
Неупереджений, такий, що не представляє жодну сторону
To impose
  To impose an order
  Impose by court for an offence
  Impose detention
Вводити/ виносити (рішення), встановлювати, накладати (обов’язок)
  Видати наказ
  Винести (рішення) судом за порушення
  Застосувати арешт
Imprisonment/Incarceration/ Confinement in a prison
  Imprisoned person
Утримання під вартою (термін зараховується у загальний термін ув’язнення)
  Особа, засуджена до позбавлення волі
Inadmissibility of evidence
Недопустимість/Неприйняття доказів
Independence
Незалежність
Indigenous Persons Courts
Суди з питань корінного населення (Канада)
Individuals with low income/ without financial means
Особи з низьким доходом, які не мають достатніх фінансових ресурсів (у т.ч. для оплати послуг)
Inheritance
Спадок
Inheritance cases
Справи щодо спадку
Inheritance Law
Спадкове право
Inhuman or degrading treatment or punishment
Нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання
In-house lawyers
Штатні юристи/адвокати
Illegal / unlawful
Незаконний, нелегальний
Integrated Information and Analytical System (IIAS)
Комплексна інформаційно-аналітична система (КІАС)
Intimidation
Залякування
Injunction
Судова заборона
Inquiry
Дізнання
Interrogations/ questioning
Допит/отримання свідчень
International Bar Association (IBA)
Міжнародна асоціація адвокатів
Investigation
Розслідування; слідство; дізнання; розгляд (судової справи) ; обстеження
Investigative judge
Слідчий суддя
Investigative plan
План розслідування
Investigator
Слідчий
Irrespective of … (financial situation or level of social vulnerability)
Незалежно від… (матеріальних статків чи ступеня соціальної вразливості)
Last modified 2yr ago
Copy link