З
УКР.
ENG.
За згодою керівництва
Upon /with the consent of the Head/Manager
За поданням
Upon official recommendation/ proposal
За посадою
  Надання правової допомоги ex officio (адвокатами, залученими на контрактній основі, тобто які не є штатними працівниками)
Ex officio
  Ex officio legal aid provision
Забезпечити виконання закону
To enforce a law
Заборона
  Заборона дискримінації
  Заборона зловживання правами
  Заборона катування
  Заборона рабства і примусової праці
Prohibition
  Prohibition of discrimination
  Prohibition of abuse of rights
  Prohibition of torture
  Prohibition of slavery and forced labour
Заборона(и)
Ban
Закон
  У сфері права
Law
  In the field of law
Законні представники
Legitimate representatives
Законність
Legitimacy
Законодавство
Legislation
Закриття (кримінального) провадження
Closure of a (criminal) proceeding
Залякування
Intimidation
Заміна юриста-адвоката
Replacement of a lawyer-attorney
Запобіжна міра, захід
  Обрання, продовження, скасування або зміна запобіжного заходу
  Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Restraint measure; Measures of restraint; Pre-trial restrictions/Preventive punishment
  To іmpose, extend, cancel or change pre-trial restrictions
  Choosing of a preventive punishment in the form of keeping under arrest
Запобіжний захід
Restraint measure
Запобіжні заходи
Measures of restraint
Запобіжні заходи (Обрання, продовження, скасування або зміна запобіжного заходу)
Pre-trial restrictions (Impose, extend, cancel or change pre-trial restrictions)
Застава
  Звільнений під заставу (з-під варти)
  Звільнення під заставу, взяття на поруки
Bail (сash bonds, generally referred to as “bail”, are the payment made in cash to the court)
  Bailed defendant
  Released on bail
Застосувати арешт
Impose detention
Засуджений
Визнаний винним (за)
Convict
Convicted (of)
Засуджені до покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі
Convicts sentenced to restriction or deprivation of liberty
Затриманий
  Особа, яка утримується під вартою
Detainee
  Detained person/ individual
Затримання
  Законне ув’язнення
  Затримання за підозрою у вчинення (кримінального) злочину
Detention
  Lawful detention
  Detention on suspicion of (a criminal) offence
Захисник
Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію) (ст. 45 КПК, від 13/04/2012 № 4651.
Defender/defender counsel/counsel; defense lawyer
Defender is a lawyer-attorney, whо perform defense of a suspect, accused, convicted or acquitted person as well as of the person who is going to be subjected to compulsory medical or remedial (transforming behavior) measures or against whom the issue of applying such measures was considered, and also of the person considered to be surrendered (extradited) to a foreign state ( the article 45 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, April 13, 2012 # 4651).
Захист
  Захист прав людини/ прав та свобод
  Захист професійних прав адвокатів
  Захист громадського порядку/ запобігання заворушенням
  Охорона здоров'я чи моралі
Protection
  Protection of human rights/ of the rights and freedoms
  Protection of lawyers` professional rights
  Protection of public order
  Protection of health or morals
Захист (в суді)
  Захист від (пред'явленого) обвинувачення
  Захист за призначенням
  Захист за призначенням у кримінальних провадженнях (адвокатом, що надає БПД)
  Здійснювати захист
  Захист від обвинувачення
Defense
  Defense against prosecution
  Defense on assignment
  Defenіe by appointed legal aid lawyers (in criminal cases)
  To defend, to commit defense
  Defense against prosecution
Заявити про свою вину/невинуватість, визнати себе винним/не винним
Enter a guilty/ not guilty plea
Звернення (про отримання/надання правової допомоги)
(Legal Aid) Application(s) (інколи - request for LA)
Звернення щодо надання правової інформації
А query for legal information / Request for legal information
Звільнення від відбування покарання
Releases from serving punishment
Звільнення від відбування покарання з випробуванням
Discharge on probation
Звільнення від оплати судових зборів
Relieve from paying court fees
Звільняти з посади
Dismiss from the position
Зґвалтування
Rape
Здатність
Ability
Здійснювати
  Порушувати закон
  Здійснювати злочин
To сommit
  Сommit a breach of the law/ an offense
  Commit a crime
Здійснювати захист
Conduct defense
Здійснювати правосуддя
Dispense justice
Земельне право
Land law
Злочин легкого ступеню
Minor crime
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості
Crimes against sexual freedom and sexual inviolability
Злочини невеликої (середньої) тяжкості
Crimes of minor (medium) gravity
Зменшення обсягу обвинувачення
Lowering charges
Зміни/поправки
  Вносити зміни/поправки
Amendments
  To amend
Зобов'язання
  Зобов'язання поважати права людини
Obligation
  Obligation to respect Human Right
Зобов’язання за виплатами
Repayment liabilities
Last modified 2yr ago
Copy link