З

УКР.

ENG.

За згодою керівництва

Upon /with the consent of the Head/Manager

За поданням

Upon official recommendation/ proposal

За посадою

 • Надання правової допомоги ex officio (адвокатами, залученими на контрактній основі, тобто які не є штатними працівниками)

Ex officio

 • Ex officio legal aid provision

Забезпечити виконання закону

To enforce a law

Заборона

 • Заборона дискримінації

 • Заборона зловживання правами

 • Заборона катування

 • Заборона рабства і примусової праці

Prohibition

 • Prohibition of discrimination

 • Prohibition of abuse of rights

 • Prohibition of torture

 • Prohibition of slavery and forced labour

Заборона(и)

Ban

Закон

 • У сфері права

Law

 • In the field of law

Законні представники

Legitimate representatives

Законність

Legitimacy

Законодавство

Legislation

Закриття (кримінального) провадження

Closure of a (criminal) proceeding

Залякування

Intimidation

Заміна юриста-адвоката

Replacement of a lawyer-attorney

Запобіжна міра, захід

 • Обрання, продовження, скасування або зміна запобіжного заходу

 • Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Restraint measure; Measures of restraint; Pre-trial restrictions/Preventive punishment

 • To іmpose, extend, cancel or change pre-trial restrictions

 • Choosing of a preventive punishment in the form of keeping under arrest

Запобіжний захід

Restraint measure

Запобіжні заходи

Measures of restraint

Запобіжні заходи (Обрання, продовження, скасування або зміна запобіжного заходу)

Pre-trial restrictions (Impose, extend, cancel or change pre-trial restrictions)

Застава

 • Звільнений під заставу (з-під варти)

 • Звільнення під заставу, взяття на поруки

Bail (сash bonds, generally referred to as “bail”, are the payment made in cash to the court)

 • Bailed defendant

 • Released on bail

Застосувати арешт

Impose detention

Засуджений

Визнаний винним (за)

Convict

Convicted (of)

Засуджені до покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі

Convicts sentenced to restriction or deprivation of liberty

Затриманий

 • Особа, яка утримується під вартою

Detainee

 • Detained person/ individual

Затримання

 • Законне ув’язнення

 • Затримання за підозрою у вчинення (кримінального) злочину

Detention

 • Lawful detention

 • Detention on suspicion of (a criminal) offence

Захисник

Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію) (ст. 45 КПК, від 13/04/2012 № 4651.

Defender/defender counsel/counsel; defense lawyer

Defender is a lawyer-attorney, whо perform defense of a suspect, accused, convicted or acquitted person as well as of the person who is going to be subjected to compulsory medical or remedial (transforming behavior) measures or against whom the issue of applying such measures was considered, and also of the person considered to be surrendered (extradited) to a foreign state ( the article 45 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, April 13, 2012 # 4651).

Захист

 • Захист прав людини/ прав та свобод

 • Захист професійних прав адвокатів

 • Захист громадського порядку/ запобігання заворушенням

 • Охорона здоров'я чи моралі

Protection

 • Protection of human rights/ of the rights and freedoms

 • Protection of lawyers` professional rights

 • Protection of public order

 • Protection of health or morals

Захист (в суді)

 • Захист від (пред'явленого) обвинувачення

 • Захист за призначенням

 • Захист за призначенням у кримінальних провадженнях (адвокатом, що надає БПД)

 • Здійснювати захист

 • Захист від обвинувачення

Defense

 • Defense against prosecution

 • Defense on assignment

 • Defenіe by appointed legal aid lawyers (in criminal cases)

 • To defend, to commit defense

 • Defense against prosecution

Заявити про свою вину/невинуватість, визнати себе винним/не винним

Enter a guilty/ not guilty plea

Звернення (про отримання/надання правової допомоги)

(Legal Aid) Application(s) (інколи - request for LA)

Звернення щодо надання правової інформації

А query for legal information / Request for legal information

Звільнення від відбування покарання

Releases from serving punishment

Звільнення від відбування покарання з випробуванням

Discharge on probation

Звільнення від оплати судових зборів

Relieve from paying court fees

Звільняти з посади

Dismiss from the position

Зґвалтування

Rape

Здатність

Ability

Здійснювати

 • Порушувати закон

 • Здійснювати злочин

To сommit

 • Сommit a breach of the law/ an offense

 • Commit a crime

Здійснювати захист

Conduct defense

Здійснювати правосуддя

Dispense justice

Земельне право

Land law

Злочин легкого ступеню

Minor crime

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості

Crimes against sexual freedom and sexual inviolability

Злочини невеликої (середньої) тяжкості

Crimes of minor (medium) gravity

Зменшення обсягу обвинувачення

Lowering charges

Зміни/поправки

 • Вносити зміни/поправки

Amendments

 • To amend

Зобов'язання

 • Зобов'язання поважати права людини

Obligation

 • Obligation to respect Human Right

Зобов’язання за виплатами

Repayment liabilities