F

ENG.

УКР.

Fair trial

Справедливий суд (судовий процес)

Fair justice

Справедливе правосуддя

False/Unlawful arrest

Незаконний арешт

False imprisonment

Незаконне ув’язнення

Family (domestic) violence

Домашнє насильство

Family law

Сімейне право

Felony

(Особливо) важкий кримінальний злочин

File a plea

Просити, клопотати

Financial eligibility

  • To be financially eligible

Фінансові критерії для отримання права на...

  • Відповідати з точки зору фінансового критерія (за рівнем доходів тощо)

Fine

Штраф, плата

Freedom of information (FOI)

Свобода інформації

Forfeiture

Конфіскація

Forged documents

Підроблені документи

Fraud

Шахрайство

Freedoms

  • Freedom of thought, conscience and religion

  • Freedom of expression

  • Freedom of assembly and association

Свободи

  • Свобода думки, совісті і релігії

  • Свобода вираження поглядів

  • Свобода зібрань та об'єднання

Free Legal Aid (or legal aid) (FLA)

Безоплатна правова допомога

Free Primary Legal Aid (FPLA)

Безоплатна первинна правова допомога

Free Secondary Legal Aid (FSLA)

Безоплатна вторинна правова допомога

Free Secondary Legal Aid Centers (FSLACs)

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги