F
ENG.
УКР.
Fair trial
Справедливий суд (судовий процес)
Fair justice
Справедливе правосуддя
False/Unlawful arrest
Незаконний арешт
False imprisonment
Незаконне ув’язнення
Family (domestic) violence
Домашнє насильство
Family law
Сімейне право
Felony
(Особливо) важкий кримінальний злочин
File a plea
Просити, клопотати
Financial eligibility
  To be financially eligible
Фінансові критерії для отримання права на...
  Відповідати з точки зору фінансового критерія (за рівнем доходів тощо)
Fine
Штраф, плата
Freedom of information (FOI)
Свобода інформації
Forfeiture
Конфіскація
Forged documents
Підроблені документи
Fraud
Шахрайство
Freedoms
  Freedom of thought, conscience and religion
  Freedom of expression
  Freedom of assembly and association
Свободи
  Свобода думки, совісті і релігії
  Свобода вираження поглядів
  Свобода зібрань та об'єднання
Free Legal Aid (or legal aid) (FLA)
Безоплатна правова допомога
Free Primary Legal Aid (FPLA)
Безоплатна первинна правова допомога
Free Secondary Legal Aid (FSLA)
Безоплатна вторинна правова допомога
Free Secondary Legal Aid Centers (FSLACs)
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Last modified 2yr ago
Copy link