Д
УКР.
ENG.
Дата набуття чинності
Effective date
Двостороння угода
Bilateral agreement
Державна цільова програма
State targeted program
Дискримінація
 • Пряма дискримінація
 • Непряма дискримінація
 • Дискримінація жінок
 • Ґендерна дискриімнація
 • Захищати від дискримінації
 • Боротьба з дискримінацією
 • Боротися з дискримінацією
 • Просування недискримінації/ недискримінаційних підходів
Без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.
Discrimination
 • Direct Discrimination
 • Indirect Discrimination
 • Discrimination against women
 • Gender Discrimination
 • To protect from discrimination
 • Combating/ Fighting / Tackling discrimination
 • To fight against discrimination
 • Promoting anti-discrimination
Without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.
Дієздатність, обмежена судом
Capability restricted by the court
Дізнання
Inquiry
Дільниця міліції
Precinct police, police unit
Діти-сироти
Orphans, оrphan children
Діти, які перебувають під опікою
Вийти з-під опіки
Children in care
 • To left care
Добровільний платіж
Ex gratia payment
Договір (про послуги на тимчасовій основі)
Contract-agreement
Договірне право
Contract law
Додержання, дотримання
 • Додержання прав
Observance
 • Оbservance of the Rights
Документ, в якому (клієнтом) визнаються (боргові) зобов`язання (на користь іншої сторони) та надається право адвокату визнати це в суді (в США)
Warrant of Attorney (in US)
Документи процесуального характеру
Procedural documents
Домагання (англ. мовою вкл. не лише сексуальні домагання, але й інші види, наприклад, переслідування, приниження, образливі коментарі щодо жінок загалом)
 • Sexual harassment (intimidation, bullying or coercion of a sexual nature)
 • Workplace-harassment
 • Verbal harassment/ verbal abuse
Harassment
 • Сексуальні домагання (залякування, цькування та примус сексуального характеру)
 • Домагання на робочому місці
 • Словесні образи
Домашнє насильство
Family (domestic) violence
Домашній арешт
Home confinement, home detention, home remand, house arrest
Допит/отримання свідчень
 • З’явитися/ прийти для надання свідчень
 • Бути виликаним для надання свідчень
 • Бути допитаним/ надати свідчення
Questioning/interrogation
 • Appear for questioning
 • Be summoned for questioning
 • Being questioned/ interrogated
Last modified 2yr ago
Copy link