Д

УКР.

ENG.

Дата набуття чинності

Effective date

Двостороння угода

Bilateral agreement

Державна цільова програма

State targeted program

Дискримінація

 • Пряма дискримінація

 • Непряма дискримінація

 • Дискримінація жінок

 • Ґендерна дискриімнація

 • Захищати від дискримінації

 • Боротьба з дискримінацією

 • Боротися з дискримінацією

 • Просування недискримінації/ недискримінаційних підходів

Без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

Discrimination

 • Direct Discrimination

 • Indirect Discrimination

 • Discrimination against women

 • Gender Discrimination

 • To protect from discrimination

 • Combating/ Fighting / Tackling discrimination

 • To fight against discrimination

 • Promoting anti-discrimination

Without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

Дієздатність, обмежена судом

Capability restricted by the court

Дізнання

Inquiry

Дільниця міліції

Precinct police, police unit

Діти-сироти

Orphans, оrphan children

Діти, які перебувають під опікою

Вийти з-під опіки

Children in care

 • To left care

Добровільний платіж

Ex gratia payment

Договір (про послуги на тимчасовій основі)

Contract-agreement

Договірне право

Contract law

Додержання, дотримання

 • Додержання прав

Observance

 • Оbservance of the Rights

Документ, в якому (клієнтом) визнаються (боргові) зобов`язання (на користь іншої сторони) та надається право адвокату визнати це в суді (в США)

Warrant of Attorney (in US)

Документи процесуального характеру

Procedural documents

Домагання (англ. мовою вкл. не лише сексуальні домагання, але й інші види, наприклад, переслідування, приниження, образливі коментарі щодо жінок загалом)

 • Sexual harassment (intimidation, bullying or coercion of a sexual nature)

 • Workplace-harassment

 • Verbal harassment/ verbal abuse

Harassment

 • Сексуальні домагання (залякування, цькування та примус сексуального характеру)

 • Домагання на робочому місці

 • Словесні образи

Домашнє насильство

Family (domestic) violence

Домашній арешт

Home confinement, home detention, home remand, house arrest

Допит/отримання свідчень

 • З’явитися/ прийти для надання свідчень

 • Бути виликаним для надання свідчень

 • Бути допитаним/ надати свідчення

Questioning/interrogation

 • Appear for questioning

 • Be summoned for questioning

 • Being questioned/ interrogated

Доручення (документ що уповноважує на надання послуг, доручення центру БВПД)

Assignment (аuthorisation order, task-assignment)

Доручення (відповідного органу)

Task order

Доручення (як нотаріальний документ)

Warrant of attorney

Доручення про призначення / залучення адвоката (видається органами уповноваженими на затримання, суддями)

Request for assignment / engagement of a lawyer-attorney

Досконалість

 • Прагнення досконалості

Excellence

 • Сommitment to excellence

Дострокове звільнення з ув’язнення

Early release from prison

Доступ

 • Доступ до правосуддя

 • Доступ до БПД

 • Ранній доступ

 • Рівний доступ

 • Доступ до належної медичної допомоги

Access

 • Access to justice

 • Access to legal aid (LA)

 • Early access

 • Equitable access

 • Access to proper medical support

Доступність

Accessibility

Досудове розслідування

Preliminary inquiry; pre-trial investigation

Досудове ув’язнення (у СІЗО)

Pre-trial custody

Досудовий

Pre-trial

Досягнення 18- річного віку

Attainment of age 18

Доходи від злочинів

Proceeds of crime