Д
УКР.
ENG.
Дата набуття чинності
Effective date
Двостороння угода
Bilateral agreement
Державна цільова програма
State targeted program
Дискримінація
  Пряма дискримінація
  Непряма дискримінація
  Дискримінація жінок
  Ґендерна дискриімнація
  Захищати від дискримінації
  Боротьба з дискримінацією
  Боротися з дискримінацією
  Просування недискримінації/ недискримінаційних підходів
Без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.
Discrimination
  Direct Discrimination
  Indirect Discrimination
  Discrimination against women
  Gender Discrimination
  To protect from discrimination
  Combating/ Fighting / Tackling discrimination
  To fight against discrimination
  Promoting anti-discrimination
Without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.
Дієздатність, обмежена судом
Capability restricted by the court
Дізнання
Inquiry
Дільниця міліції
Precinct police, police unit
Діти-сироти
Orphans, оrphan children
Діти, які перебувають під опікою
Вийти з-під опіки
Children in care
  To left care
Добровільний платіж
Ex gratia payment
Договір (про послуги на тимчасовій основі)
Contract-agreement
Договірне право
Contract law
Додержання, дотримання
  Додержання прав
Observance
  Оbservance of the Rights
Документ, в якому (клієнтом) визнаються (боргові) зобов`язання (на користь іншої сторони) та надається право адвокату визнати це в суді (в США)
Warrant of Attorney (in US)
Документи процесуального характеру
Procedural documents
Домагання (англ. мовою вкл. не лише сексуальні домагання, але й інші види, наприклад, переслідування, приниження, образливі коментарі щодо жінок загалом)
  Sexual harassment (intimidation, bullying or coercion of a sexual nature)
  Workplace-harassment
  Verbal harassment/ verbal abuse
Harassment
  Сексуальні домагання (залякування, цькування та примус сексуального характеру)
  Домагання на робочому місці
  Словесні образи
Домашнє насильство
Family (domestic) violence
Домашній арешт
Home confinement, home detention, home remand, house arrest
Допит/отримання свідчень
  З’явитися/ прийти для надання свідчень
  Бути виликаним для надання свідчень
  Бути допитаним/ надати свідчення
Questioning/interrogation
  Appear for questioning
  Be summoned for questioning
  Being questioned/ interrogated
Доручення (документ що уповноважує на надання послуг, доручення центру БВПД)
Assignment (аuthorisation order, task-assignment)
Доручення (відповідного органу)
Task order
Доручення (як нотаріальний документ)
Warrant of attorney
Доручення про призначення / залучення адвоката (видається органами уповноваженими на затримання, суддями)
Request for assignment / engagement of a lawyer-attorney
Досконалість
  Прагнення досконалості
Excellence
  Сommitment to excellence
Дострокове звільнення з ув’язнення
Early release from prison
Доступ
  Доступ до правосуддя
  Доступ до БПД
  Ранній доступ
  Рівний доступ
  Доступ до належної медичної допомоги
Access
  Access to justice
  Access to legal aid (LA)
  Early access
  Equitable access
  Access to proper medical support
Доступність
Accessibility
Досудове розслідування
Preliminary inquiry; pre-trial investigation
Досудове ув’язнення (у СІЗО)
Pre-trial custody
Досудовий
Pre-trial
Досягнення 18- річного віку
Attainment of age 18
Доходи від злочинів
Proceeds of crime
Last modified 2yr ago
Copy link