N

ENG.

УКР.

Neglect

  • Сhild neglect

Недбайливе ставлення

  • Недбайливе ставлення до дитини

Non-conviction based forfeiture

Конфіскація без винесення вироку

NGOs (non-governmental organisations)

Неурядові організації

Non legal matters

Неправові питання

Notary public

Нотаріус

Notice to appear

See also – summon, subpoena

Виклик

Notice

Повідомлення (судові)

To Notify

Попередити, повідомити