P

ENG.

УКР.

Panel

 • LA Panel membership (Canada)

Експертна панель, група

 • Реєстр адвокатів, які мають право надавати БПД (Канада)

Paralegals

Параюристи, громадські радники

(це люди, які не мають юридичної освіти, але пройшли спеціальне навчання, яке дозволяє надавати людям інформацію з типових правових питань)

Parole (Conditional release before the planned sentence end)

Умовне дострокове звільнення від відбування покарання

Pecuniary damage

 • Non-pecuniary damage

Матеріальна шкода

 • Нематеріальна шкода

Peer review

Оцінювання колег-колегами (за принципом консультування рівний- рівному)

Penalty(ies)

Покарання, стягнення, штраф

(on a) Permanent basis

На постійній основі

Perjury

Надавати неправдиві свідчення

Perquisition

Обшук у квартирі

Perquisition (search) warrant

Ордер/ ухвала про дозвіл обшуку у квартирі

Persecution

Переслідування

Person deprived of liberty

Особа, яку обмежено у свободі пересування

People detained on suspicion of an offence

Особи, затримані за підозрою у вчиненні злочину

People for whom a defense lawyer was assigned by an investigator, public prosecutor, investigating judge or court

Особи, яким захисник залучається для здійснення захисту за призначенням за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду

People taken into custody

Особи, до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою

People subjected to…

(administrative detention, administrative arrest)

Особи, до яких застосовано… (адміністративне затримання, адміністративний арешт)

People with disabilities (Disabled people)

Люди з інвалідністю

People with low income

Люди з низьким доходом

People with Visual Impairments

Люди з вадами зору

Personal commitment

Особисте зобов’язання

Personal meeting/consultancy in person

Особистий прийом громадян

Personal warranty

Особиста порука

Petition

Прохання, заява (від фіз. особи)

Petitioner

Позивач, заявник, той, хто оскаржує рішення

Per diem duty counsel lawyers (vs. staff)

Юристи, що надають правові послуги, на іншій основі, ніж штатні

Physical and legal entities of private law

Фізичні та юридичні особи приватного права

Plaintiff ( a complainant)

Позовник, сторона, що ініціює розгляд справи

Plea agreement

Plea bargaining

Plea bargain

Угода про визнання винуватості

Plea of guilty/not guilty

(guilty/ not guilty plea)

 • Plead guilty / not guilty

 • Enter a guilty/not guilty plea

 • Withdraw a guilty/not guilty plea

Визнання винуватості/ невинуватості

 • Визнати/ не визнати провину

 • Заявити про свою вину/невинуватість, визнати себе винним/не винним

 • Відкликати заяву про визнання винуватості

Positive measures

Позитивні дії, спеціальні заходи для виправлення дискримінаційної ситуації, запобіганню їх виникненню

Policy

Політика (як курс дій)

Precinct police, police unit

Дільниця міліції

Preliminary inquiry; pre-trial investigation

Досудове розслідування

Presumption of innocence

 • Presumed innocent

Презумпція невинуватості

 • Вважатися невинуватим

Pre-trial

Досудовий

Pre-trial investigation

Досудове розслідування

Pre-trial custody

Досудове ув’язнення (у СІЗО)

Pre-trial restrictions

(Impose, extend, cancel or change pre-trial restrictions)

Запобіжні заходи (Обрання, продовження, скасування або зміна запобіжного заходу)

Prevention

 • Prevention of disorder or crime

Профілактика, превенція, запобігання

 • Запобігання безпорядку та злочинам

Preventive punishment

 • Change of the preventive punishment

 • Choosing of a preventive punishment (in the form of keeping under arrest)

Запобіжна міра, захід (міра покарання у досудовий період)

 • Заміна запобіжного заходу

 • Обрання запобіжного заходу (у вигляді тримання під вартою)

Primary legal aid

Первинна правова допомога

Private law legal entities

Юридичні особи приватного права

Prisoner

Ув’язнений

Probation

 • Discharge on probation

 • Length/ period of probation

 • To be on probation

 • To put on probation (for a year)

 • Placing (the child) on probation

 • To pass a probation

 • Probation officer

Пробація*, Випробування

 • Звільнення від відбування покарання з випробуванням

 • Термін пробації

 • Випробувальний термін

 • Бути на пробації

 • Дати (рік) умовно

 • Направити (дитину) на пробацію

 • Завершити випробувальний термін, термін пробації

 • Посадова особа, яка наглядає за умовно звільненими

Pro bono

(from the latin - for the public good: the provision of legal services on a free or significantly reduced fee basis)

ПРО БОНО, про боно (термін використовуєтья без перекладу) – послуги адвокатів, яка за їх бажанням надаються безкоштовно (від лат. – заради суспільного блага)

Procedural actions

Процесуальні дії

Procedural documents

Документи процесуального характеру

Procedure for appealing against decisions

Порядок оскарження рішень

Procedure for granting free legal aid

Порядок надання безоплатної правової допомоги

Proceedings

Процес, процедура, порядок…

Proceedings review under new circumstances

Перегляд справи за нововиявленими обставинами

Proceeds of crime

Доходи від злочинів

Prohibition

 • Prohibition of discrimination

 • Prohibition of abuse of rights

 • Prohibition of torture

 • Prohibition of slavery and forced labour

Заборона

 • Заборона дискримінації

 • Заборона зловживання правами

 • Заборона катування

 • Заборона рабства і примусової праці

Provision /Delivery of free legal aid

Надання безоплатної правової допомоги

Prosecutor (public prosecutor)

Прокурор

Prosecutor's Office

Прокуратура

Protection

 • Protection of human rights/ of the rights and freedoms

 • Protection of lawyers` professional rights

 • Protection of public order

 • Protection of health or morals

Захист

 • Захист прав людини/ прав та свобод

 • Захист професійних прав адвокатів

 • Захист громадського порядку/ запобігання заворушенням

 • Охорона здоров'я чи моралі

Public interest

Суспільні інтереси

Public safety interests of public safety

Громадська безпека в інтересах громадської безпеки

Public Awareness

Обізнаність громадськості

Public Legal Awareness Сampaign

 • Public Awareness Raising Activities

Кампанії з підвищення правової обізнаності громадськості

 • Заходи з підвищення обізнаності громадськості

Punishment

 • No punishment without law

Покарання

 • Ніякого покарання без закону

Put forward (to…) the submission

Робити подання (до …)

*

Проба́ція — це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. Закон України «Про пробацію».