П
УКР.
ENG.
Параюристи (громадські радники)
(це люди, які не мають юридичної освіти, але пройшли спеціальне навчання, яке дозволяє надавати людям інформацію з типових правових питань)
Paralegals
Первинна перевірка суті (обґрунтованості) справи для отримання БПД, що здійснюється юристами/адвокатами
Merits testing
Первинна правова допомога
Primary legal aid
Первинне оцінювання правових потреб клієнтів
Upfront assessment of a client legal needs
Перевірка доходу/статків (платоспроможності)
(для перевірки права на отримання БПД)
 Means-testing
Перегляд справи за нововиявленими обставинами
Proceedings review under new circumstances
Передача
 • Передання справ
 • Перенаправлення людей до… (партнерських організацій)
Referral (to)
 • Referring cases to…
 • Referring people to (partner organizations)
Перенаправлення людей до… (партнерських організацій)
Referring people to (partner organizations)
Перенесення судового засідання (Канада)
Adjorn matters, adjourn the case to another day
Переслідування
Persecution
Перехресний допит
Сross-examination
Підзахисний
Defendant
A person or institution against whom an action is brought in a court of law; the person being sued or accused
Підзвітність
Accountability
Підозрюваний
Suspect
Підозрюваний у вчиненні злочину
Crime suspect
Підроблені документи
Forged documents
Підстави для відмови
Grounds for refusal
Піклувальник(и)
Caregiver(s)
План розслідування
Investigative plan
Побиття
Beating, battery
Повага до гідності людини
Respect for human dignity
Повернення викрадених активів
Stolen asset recovery initiative
Повідомлення (судові)
Notice
Повістка, Виклик, офіційне повідомлення суду (підзахисним) про позов)
Subpoena
Повнолітня особа
Adult; individual of legal/ full age
Подавати позов
To sue
Позбавлений батьківських прав
Stripped of parental rights
Deprived of parental rights
Позбавлення волі
Deprivation of liberty
Позбавляти
To be deprived
Позивач, заявник, той, хто оскаржує рішення
Petitioner, Complainant
Позовник, сторона, що ініціює розгляд справи
Plaintiff ( a complainant)
Позитивні дії, спеціальні заходи для виправлення дискримінаційної ситуації, запобіганню їх виникненню
Positive measures
Показання з чужих слів
Hearsay
Покарання
 • Ніякого покарання без закону
Punishment
 • No punishment without law
Покарання, стягнення, штраф
Penalty(ies)
Політика (як курс дій)
Policy
Попередити, повідомити
To notify
Порука
Surety
Порушення
 • Неправомірна поведінка
 • Порушення процесу, зловживання процедурними правами
 • Домагання
 • Зловживання владою
Abuse
 • Legal abuse
 • Abuse of process
 • Abuse or harassment
 • Abuse of power
 • Child abuse
Порушення, невиконання договору
Breach of contract
Порушення прав людини
Violation of Human rights
Порушник
Offender
the offender’s lawyer
Порушувати закон
Offend against the law
violate the law/ rule, break a law
Порушувати закон/правила
Violate a law/rule
Порядок надання безоплатної правової допомоги
Procedure for granting free legal aid
Порядок оскарження рішень
Procedure for appealing against decisions
Посилення правової спроможності
Legal empowernment
Постанова
 • Постанова Кабінету Міністрів України
 • Положення про…
Regulation
 • СMU Regulation
 • Regulation on…
Потерпілий, жертва
Victim
Права людини та свободи
Human rights and freedoms
Правники, професія юристів, правничі професії
Legal profession
Право (на)
 • Право на життя право на свободу та особисту недоторканність
 • Право на справедливий суд
 • Право на ефективний засіб юридичного захисту
 • Право на безоплатну правову допомогу
 • Право на повагу до приватного і сімейного життя
 • Право на шлюб
 • Права людини
 • Загальне та ефективне визнання і додержання прав
Right (to), Eligibility
 • Right to life
 • Right to liberty and security of person
 • Right to a fair trial
 • Right to an effective remedy right to legal aid
 • Right to respect for private and family life
 • Right to marry
 • Human rights
 • Universal and effective recognition and observance of the Rights
Право бути негайно представленим перед судом для оцінки правомірності затримання
Habeas corpus (the “great writ”) / amparo de libertad (лат)
Право батьків чи бабусь і дідусів, які не є опікунами дитини, зустрічатися з дитиною після розлучення
Visitation (parenting time) /
Visitation right
Правові можливості
Legal opportunities
Правові поради, рекомендації, консультації
Legal advice
Правові послуги
Legal services
Правові послуги, що надаються при особистій зустрічі, віч на віч (один на один)
1-1 legal services
Правова(і) спільнота(и)
Правові спільноти (організації, що виконують функції регулятора професії, в тому числі здійснюють нагляд за підготовкою/навчанням та поведінкою юристів/ адвокатів)
Відповідають за надання ліцензій юристам/адвокатам у відповідній провінції, регулюють їх професійну діяльність, включаючи затвердження правил адвокатської етики, встановлюють вимоги до підвищення кваліфікації адвокатів/юристів; акредитують відповідні інституції на проведення навчання для адвокатів з тим, аби це навчання було зараховано відповідно до вимог щорічного підвищення кваліфікації для адвокатів/юристів. (Канада)
Law Society (societies) (in Canada)
Правові центри (центри правової допомоги) в громадах (охоплення відповідного району міста чи іншої території) (Канада)
Community (legal) clinics (Canada)
(Неприбуткові) Правові Фундації відповідають за отримання та розподіл коштів, які накопичуються у відповідних фінансових установах за рахунок відсотків, що нараховуються на кошти, які отримують приватні адвокати від клієнтів (на так звані трастові рахунки); надають гранти на різні проекти та/або програми у межах провінції, які спрямовані на підтримку правової допомоги, правової освіти, відповідних досліджень та реформ; надають пряму фінансову підтримку організаціям/ установам, що надають правову допомогу (Канада)
Law Foundations (in Canada)
Правоохоронні органи
Law enforcement bodies/agencies
Правопорушення
 • Порушувати закон (правила)
Offence, Misconduct
 • To offend against the law / break a law / violate the law (rules)
Правопорушення, скоєне малолітніми особами
Juvenile delinquency (case)
Правопорушник, кривдник
Abuser
Правосуддя, справедливість
Justice
Представництво у суді
 • Справи, у яких представництво за участі адвоката, є обов’язковим
 • Бути представленим
 • Здійснення представництва інтересів
Representation in court
 • Mandatory legal representation
 • To be represented by (counsel, lawyer…)
 • Representation of the interests
Презумпція невинуватості
 • Вважатися невинуватим
Presumption of innocence
 • Presumed innocent
Призначення адвоката (центром БПД)
Appointing/ assigning of a lawyer-attorney
Призначити адвоката
Assign a lawyer/ lawyer-attorney
Приймати докази (на розгляд, у суді)
Admit evidence
Прийти до згоди
Сome to terms
Прийти на допит/для надання свідчень
Appear for questioning
Примирення
Reconciliation
Примус
Сoercion
ПРО БОНО
про боно (термін використовуєтья без перекладу) – послуги адвокатів, які за їх бажанням надаються безкоштовно (від лат. – заради суспільного блага)
Pro bono
(from the latin - for the public good: the provision of legal services on a free or significantly reduced fee basis)
Пробація* (Випробування)
 • Звільнення від відбування покарання з випробуванням
 • Термін пробації, випробувальний термін
 • Бути на пробації дати (рік) умовно
 • Направити (дитину) на пробацію
 • Завершити випробувальний термін/термін пробації
 • Посадова особа, яка наглядає за умовно звільненими
Probation
 • Discharge on probation
 • Length/ period of probation
 • To be on probation to put on probation (for a year);
 • Placing (the child) on probation
 • To pass a probation
 • Probation officer
Провадження, судовий процес
Judicial proceeding / a legal proceeding in a court
Провадження на підставі угод
Agreement-based criminal proceeding
Продожувати/ Затягувати процес
Extend / protract the proceedings
Прожитковий мінімум
Living wage, Subsistence
Прокуратура
Prosecutor's Office
Прокурор
Prosecutor (public prosecutor)
Просити, клопотати
File a plea
Проступок
Misdemeanor
Протокол затримання
Detention minute
A document (called protocol of detention) where the details of detention and on detainee is described (incl. name, mental status, his/ her behavior, clothes and items held at the moment of detention, etc.)
Протокол процесуальних дій
Minute of a procedural action
Профілактика, превенція, запобігання
 • Запобігання безпорядку та злочинам
Prevention
 • Prevention of disorder or crime
Прохання, заява (від фіз.особи)
Petition
Процес, процедура, порядок
Proceedings
Процесуальні дії
Procedural actions
Психічні захворювання та інші пов’язані з цим питання
Mental health and other related issues
*
Проба́ція — це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. Закон України «Про пробацію».
Last modified 2yr ago
Copy link