П

УКР.

ENG.

Параюристи (громадські радники)

(це люди, які не мають юридичної освіти, але пройшли спеціальне навчання, яке дозволяє надавати людям інформацію з типових правових питань)

Paralegals

Первинна перевірка суті (обґрунтованості) справи для отримання БПД, що здійснюється юристами/адвокатами

Merits testing

Первинна правова допомога

Primary legal aid

Первинне оцінювання правових потреб клієнтів

Upfront assessment of a client legal needs

Перевірка доходу/статків (платоспроможності)

(для перевірки права на отримання БПД)

 Means-testing

Перегляд справи за нововиявленими обставинами

Proceedings review under new circumstances

Передача

 • Передання справ

 • Перенаправлення людей до… (партнерських організацій)

Referral (to)

 • Referring cases to…

 • Referring people to (partner organizations)

Перенаправлення людей до… (партнерських організацій)

Referring people to (partner organizations)

Перенесення судового засідання (Канада)

Adjorn matters, adjourn the case to another day

Переслідування

Persecution

Перехресний допит

Сross-examination

Підзахисний

Defendant

A person or institution against whom an action is brought in a court of law; the person being sued or accused

Підзвітність

Accountability

Підозрюваний

Suspect

Підозрюваний у вчиненні злочину

Crime suspect

Підроблені документи

Forged documents

Підстави для відмови

Grounds for refusal

Піклувальник(и)

Caregiver(s)

План розслідування

Investigative plan

Побиття

Beating, battery

Повага до гідності людини

Respect for human dignity

Повернення викрадених активів

Stolen asset recovery initiative

Повідомлення (судові)

Notice

Повістка, Виклик, офіційне повідомлення суду (підзахисним) про позов)

Subpoena

Повнолітня особа

Adult; individual of legal/ full age

Подавати позов

To sue

Позбавлений батьківських прав

Stripped of parental rights

Deprived of parental rights

Позбавлення волі

Deprivation of liberty

Позбавляти

To be deprived

Позивач, заявник, той, хто оскаржує рішення

Petitioner, Complainant

Позовник, сторона, що ініціює розгляд справи

Plaintiff ( a complainant)

Позитивні дії, спеціальні заходи для виправлення дискримінаційної ситуації, запобіганню їх виникненню

Positive measures

Показання з чужих слів

Hearsay

Покарання

 • Ніякого покарання без закону

Punishment

 • No punishment without law

Покарання, стягнення, штраф

Penalty(ies)

Політика (як курс дій)

Policy

Попередити, повідомити

To notify

Порука

Surety

Порушення

 • Неправомірна поведінка

 • Порушення процесу, зловживання процедурними правами

 • Домагання

 • Зловживання владою

Abuse

 • Legal abuse

 • Abuse of process

 • Abuse or harassment

 • Abuse of power

 • Child abuse

Порушення, невиконання договору

Breach of contract

Порушення прав людини

Violation of Human rights

Порушник

Offender

the offender’s lawyer

Порушувати закон

Offend against the law

violate the law/ rule, break a law

Порушувати закон/правила

Violate a law/rule

Порядок надання безоплатної правової допомоги

Procedure for granting free legal aid

Порядок оскарження рішень

Procedure for appealing against decisions

Посилення правової спроможності

Legal empowernment

Постанова

 • Постанова Кабінету Міністрів України

 • Положення про…

Regulation

 • СMU Regulation

 • Regulation on…

Потерпілий, жертва

Victim

Права людини та свободи

Human rights and freedoms

Правники, професія юристів, правничі професії

Legal profession

Право (на)

 • Право на життя право на свободу та особисту недоторканність

 • Право на справедливий суд

 • Право на ефективний засіб юридичного захисту

 • Право на безоплатну правову допомогу

 • Право на повагу до приватного і сімейного життя

 • Право на шлюб

 • Права людини

 • Загальне та ефективне визнання і додержання прав

Right (to), Eligibility

 • Right to life

 • Right to liberty and security of person

 • Right to a fair trial

 • Right to an effective remedy right to legal aid

 • Right to respect for private and family life

 • Right to marry

 • Human rights

 • Universal and effective recognition and observance of the Rights

Право бути негайно представленим перед судом для оцінки правомірності затримання

http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo01/part_3/49.pdf

http://www.loc.gov/law/help/habeas-corpus/uk.php

Habeas corpus (the “great writ”) / amparo de libertad (лат)

Право батьків чи бабусь і дідусів, які не є опікунами дитини, зустрічатися з дитиною після розлучення

Visitation (parenting time) /

Visitation right

Правові можливості

Legal opportunities

Правові поради, рекомендації, консультації

Legal advice

Правові послуги

Legal services

Правові послуги, що надаються при особистій зустрічі, віч на віч (один на один)

1-1 legal services

Правова(і) спільнота(и)

Правові спільноти (організації, що виконують функції регулятора професії, в тому числі здійснюють нагляд за підготовкою/навчанням та поведінкою юристів/ адвокатів)

Відповідають за надання ліцензій юристам/адвокатам у відповідній провінції, регулюють їх професійну діяльність, включаючи затвердження правил адвокатської етики, встановлюють вимоги до підвищення кваліфікації адвокатів/юристів; акредитують відповідні інституції на проведення навчання для адвокатів з тим, аби це навчання було зараховано відповідно до вимог щорічного підвищення кваліфікації для адвокатів/юристів. (Канада)

Law Society (societies) (in Canada)

Правові центри (центри правової допомоги) в громадах (охоплення відповідного району міста чи іншої території) (Канада)

Community (legal) clinics (Canada)

(Неприбуткові) Правові Фундації відповідають за отримання та розподіл коштів, які накопичуються у відповідних фінансових установах за рахунок відсотків, що нараховуються на кошти, які отримують приватні адвокати від клієнтів (на так звані трастові рахунки); надають гранти на різні проекти та/або програми у межах провінції, які спрямовані на підтримку правової допомоги, правової освіти, відповідних досліджень та реформ; надають пряму фінансову підтримку організаціям/ установам, що надають правову допомогу (Канада)

Law Foundations (in Canada)

Правоохоронні органи

Law enforcement bodies/agencies

Правопорушення

 • Порушувати закон (правила)

Offence, Misconduct

 • To offend against the law / break a law / violate the law (rules)

Правопорушення, скоєне малолітніми особами

Juvenile delinquency (case)

Правопорушник, кривдник

Abuser

Правосуддя, справедливість

Justice

Представництво у суді

 • Справи, у яких представництво за участі адвоката, є обов’язковим

 • Бути представленим

 • Здійснення представництва інтересів

Representation in court

 • Mandatory legal representation

 • To be represented by (counsel, lawyer…)

 • Representation of the interests

Презумпція невинуватості

 • Вважатися невинуватим

Presumption of innocence

 • Presumed innocent

Призначення адвоката (центром БПД)

Appointing/ assigning of a lawyer-attorney

Призначити адвоката

Assign a lawyer/ lawyer-attorney

Приймати докази (на розгляд, у суді)

Admit evidence

Прийти до згоди

Сome to terms

Прийти на допит/для надання свідчень

Appear for questioning

Примирення

Reconciliation

Примус

Сoercion

ПРО БОНО

про боно (термін використовуєтья без перекладу) – послуги адвокатів, які за їх бажанням надаються безкоштовно (від лат. – заради суспільного блага)

Pro bono

(from the latin - for the public good: the provision of legal services on a free or significantly reduced fee basis)

Пробація* (Випробування)

 • Звільнення від відбування покарання з випробуванням

 • Термін пробації, випробувальний термін

 • Бути на пробації дати (рік) умовно

 • Направити (дитину) на пробацію

 • Завершити випробувальний термін/термін пробації

 • Посадова особа, яка наглядає за умовно звільненими

Probation

 • Discharge on probation

 • Length/ period of probation

 • To be on probation to put on probation (for a year);

 • Placing (the child) on probation

 • To pass a probation

 • Probation officer

Провадження, судовий процес

Judicial proceeding / a legal proceeding in a court

Провадження на підставі угод

Agreement-based criminal proceeding

Продожувати/ Затягувати процес

Extend / protract the proceedings

Прожитковий мінімум

Living wage, Subsistence

Прокуратура

Prosecutor's Office

Прокурор

Prosecutor (public prosecutor)

Просити, клопотати

File a plea

Проступок

Misdemeanor

Протокол затримання

Detention minute

A document (called protocol of detention) where the details of detention and on detainee is described (incl. name, mental status, his/ her behavior, clothes and items held at the moment of detention, etc.)

Протокол процесуальних дій

Minute of a procedural action

Профілактика, превенція, запобігання

 • Запобігання безпорядку та злочинам

Prevention

 • Prevention of disorder or crime

Прохання, заява (від фіз.особи)

Petition

Процес, процедура, порядок

Proceedings

Процесуальні дії

Procedural actions

Психічні захворювання та інші пов’язані з цим питання

Mental health and other related issues

*

Проба́ція — це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. Закон України «Про пробацію».