К

УКР.

ENG.

Кампанії з підвищення правової обізнаності громадськості

 • Заходи з підвищення обізнаності громадськості

Public Legal Awareness Сampaign

 • Public Awareness Raising Activities

Каскадні тренінги (тренінги, проведені на місцях за єдиним стандартом відповідно підготовленими тренерами)

Cascade trainings

Касація

 • Касаційний суд; у деякий юрисдикціях (на відміну від апеляційних судів та систем, де існують верховні суди) займаються лише питаннями інтерпретації законодавства)

Сassation

 • A court of cassation

Категорія суб’єктів, що мають право на..

Eligibility сategory

«Клініки», що надають безоплатну допомогу у відповідній сфері права (часто, як скорочена назва)

 • Юридичні клініки (в т.ч. на базі навчальних закладів)

 • Центри правової допомоги в громадах / Юридичні клініки в громадах, які надають правові консультації (Канада)

Сlinic

 • Legal clinic

 • Community clinics (Canada)

Клопотання адвоката до суду про…/

 • Задовольнити клопотання

 • Відмова у задоволенні клопотання

 • Клопотання про арешт майна

Motion

 • Meet the motion

 • Refusal to meet the motion

 • Motion for attachment of property

Клопотання підозрюваного або слідчого про адвоката/ про застосування заходів

Request (of a suspect or investigator) to assign a lawyer-attorney/ on application of measures…

Кодекс адміністративного судочинства

Administrative Procedural Code

Колективний позов

Class action

Комплексна інформаційно-аналітична система (КІАС)

Integrated Information and Analytical System (IIAS)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Конкурс, конкурсний відбір

 • Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання БВПД

 • Відкритий конкурс

Competition

 • Competition for the selection of legal aid lawyers

 • Open competition

Консультативні висновки

Advisory opinions

Континентальна система права

Civil Law system

Civil law is a legal system. It contrasted with common law systems whose intellectual framework comes from judge-made decisional law which gives precedential authority to prior court decisions on the principle that it is unfair to treat similar facts differently on different occasions (doctrine of judicial precedent; stare decisis)

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/framework-assessment/legal-systems/common-vs-civil-law (vs Common Law system)

https://minjust.gov.ua/m/str_2694

Контракт (про послуги на постійній основі)

Contract

Конфіскація

Confiscation, Forfeiture

Конфіскація без винесення вироку

Non-conviction based forfeiture

Координаційний центр з надання правової допомоги

Coordination Center for Legal Aid Provision

Користування правами та свободами

The enjoyment of the rights and freedoms

Кращі практики

Best practices

Кримінальна юстиція

Criminal justice

Кримінальне провадження

Criminal proceedings/penal action

Кримінальний кодекс

Сriminal Code

https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview

Кримінальний процесуальний кодекс

Criminal Procedural Code

https://rm.coe.int/16802f6016 (Кримінальний процесуальний кодекс України англійською)

Кримінальні проступки

Criminal misdemeanors

Кримінально-виконавчий кодекс

Сriminal Executive Code, Penal Code

Критерії для визначення права на…

 • Критерії приналежності до суб’єктів права на БПД

Eligibility criteria

 • Legal Aid eligibility criteria