К
УКР.
ENG.
Кампанії з підвищення правової обізнаності громадськості
 • Заходи з підвищення обізнаності громадськості
Public Legal Awareness Сampaign
 • Public Awareness Raising Activities
Каскадні тренінги (тренінги, проведені на місцях за єдиним стандартом відповідно підготовленими тренерами)
Cascade trainings
Касація
 • Касаційний суд; у деякий юрисдикціях (на відміну від апеляційних судів та систем, де існують верховні суди) займаються лише питаннями інтерпретації законодавства)
Сassation
 • A court of cassation
Категорія суб’єктів, що мають право на..
Eligibility сategory
«Клініки», що надають безоплатну допомогу у відповідній сфері права (часто, як скорочена назва)
 • Юридичні клініки (в т.ч. на базі навчальних закладів)
 • Центри правової допомоги в громадах / Юридичні клініки в громадах, які надають правові консультації (Канада)
Сlinic
 • Legal clinic
 • Community clinics (Canada)
Клопотання адвоката до суду про…/
 • Задовольнити клопотання
 • Відмова у задоволенні клопотання
 • Клопотання про арешт майна
Motion
 • Meet the motion
 • Refusal to meet the motion
 • Motion for attachment of property
Клопотання підозрюваного або слідчого про адвоката/ про застосування заходів
Request (of a suspect or investigator) to assign a lawyer-attorney/ on application of measures…
Кодекс адміністративного судочинства
Administrative Procedural Code
Колективний позов
Class action
Комплексна інформаційно-аналітична система (КІАС)
Integrated Information and Analytical System (IIAS)
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Конкурс, конкурсний відбір
 • Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання БВПД
 • Відкритий конкурс
Competition
 • Competition for the selection of legal aid lawyers
 • Open competition
Консультативні висновки
Advisory opinions
Континентальна система права
Civil Law system
Civil law is a legal system. It contrasted with common law systems whose intellectual framework comes from judge-made decisional law which gives precedential authority to prior court decisions on the principle that it is unfair to treat similar facts differently on different occasions (doctrine of judicial precedent; stare decisis)
Контракт (про послуги на постійній основі)
Contract
Конфіскація
Confiscation, Forfeiture
Конфіскація без винесення вироку
Non-conviction based forfeiture
Координаційний центр з надання правової допомоги
Coordination Center for Legal Aid Provision
Користування правами та свободами
The enjoyment of the rights and freedoms
Last modified 2yr ago
Copy link