К
УКР.
ENG.
Кампанії з підвищення правової обізнаності громадськості
 • Заходи з підвищення обізнаності громадськості
Public Legal Awareness Сampaign
 • Public Awareness Raising Activities
Каскадні тренінги (тренінги, проведені на місцях за єдиним стандартом відповідно підготовленими тренерами)
Cascade trainings
Касація
 • Касаційний суд; у деякий юрисдикціях (на відміну від апеляційних судів та систем, де існують верховні суди) займаються лише питаннями інтерпретації законодавства)
Сassation
 • A court of cassation
Категорія суб’єктів, що мають право на..
Eligibility сategory
«Клініки», що надають безоплатну допомогу у відповідній сфері права (часто, як скорочена назва)
 • Юридичні клініки (в т.ч. на базі навчальних закладів)
 • Центри правової допомоги в громадах / Юридичні клініки в громадах, які надають правові консультації (Канада)
Сlinic
 • Legal clinic
 • Community clinics (Canada)
Клопотання адвоката до суду про…/
 • Задовольнити клопотання
 • Відмова у задоволенні клопотання
 • Клопотання про арешт майна
Motion
 • Meet the motion
 • Refusal to meet the motion
 • Motion for attachment of property
Клопотання підозрюваного або слідчого про адвоката/ про застосування заходів
Request (of a suspect or investigator) to assign a lawyer-attorney/ on application of measures…
Кодекс адміністративного судочинства
Administrative Procedural Code
Колективний позов
Class action
Комплексна інформаційно-аналітична система (КІАС)
Integrated Information and Analytical System (IIAS)
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Конкурс, конкурсний відбір
 • Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання БВПД
 • Відкритий конкурс
Competition
 • Competition for the selection of legal aid lawyers
 • Open competition
Консультативні висновки
Advisory opinions
Континентальна система права
Civil Law system
Civil law is a legal system. It contrasted with common law systems whose intellectual framework comes from judge-made decisional law which gives precedential authority to prior court decisions on the principle that it is unfair to treat similar facts differently on different occasions (doctrine of judicial precedent; stare decisis)
Контракт (про послуги на постійній основі)
Contract
Конфіскація
Confiscation, Forfeiture
Конфіскація без винесення вироку
Non-conviction based forfeiture
Координаційний центр з надання правової допомоги
Coordination Center for Legal Aid Provision
Користування правами та свободами
The enjoyment of the rights and freedoms
Кращі практики
Best practices
Кримінальна юстиція
Criminal justice
Кримінальне провадження
Criminal proceedings/penal action
Кримінальний кодекс
Кримінальний процесуальний кодекс
Criminal Procedural Code
https://rm.coe.int/16802f6016 (Кримінальний процесуальний кодекс України англійською)
Кримінальні проступки
Criminal misdemeanors
Кримінально-виконавчий кодекс
Сriminal Executive Code, Penal Code
Критерії для визначення права на…
 • Критерії приналежності до суб’єктів права на БПД
Eligibility criteria
 • Legal Aid eligibility criteria
Last modified 2yr ago
Copy link