О
УКР.
ENG.
Обвинувачення
 • Державне обвинувачення
 • Обвинувачений
Аccusation
 • State accusation
 • Accused
Обвинувачення (офіційне), звинувачення
 • Обвинувачення у вчиненні злочину/ кримінальне обвинувачення
 • Особа, обвинувачена ускоєннізлочину
 • Сфабрикувати обвинувачення щодо когось
 • Виправдати
Charge
 • Criminal charge
 • Charged with a crime, charge with offence
 • To trump up a charge against sb.
 • Discharge
Обвинувачення особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині
Heinous offence
Обвинувачення у вчиненні злочину
кримінальне обвинувачення, обвинувачення у кримінальному злочині
Criminal charge
Обґрунтована підозра (при прийнятті рішення про обрання запобіжного заходу)
Reasonable suspicion
Обґрунтований сумнів
 • Довести поза розумним сумнівом (стандарт доведення винуватості)
Reasonable doubt
 • To prove beyond reasonable doubt
Обґрунтування позиції, наведення доводів (Надання аргументації адвокатом у суді)
Submissions (The lawyers make their arguments for judge)
Обізнаність
 • Посилення/ зростання обізнаності
Awareness
 • Raising awareness
Обізнаність громадськості
Public Awareness
Обмеження
Обмеження політичної діяльності іноземців
Restrictions
Restrictions on political activity of aliens Pre-trail restrictions
Обмін досвідом/ практиками
Share experience/ practice
Обов'язкова сила рішень
Binding force of (judgments, decisions)
Обов’язок
Duty
Обов’язок щодо доказу, доведення
Burden of proof
the obligation, in criminal cases resting initially on the prosecution, to provide evidence that will convince the court or jury of the truth of one’s contention
the Latin maxim semper necessitas probandi incumbit ei qui agit, - “the necessity of proof always lies with the person who lays charges.”
He who does not carry the burden of proof carries the benefit of assumption, meaning he needs no evidence to support his claim. Fulfilling the burden of proof effectively captures the benefit of assumption, passing the burden of proof off to another party
Обставини, які пом’якшують провину/вирок
Mitigated convictions
Обшук
Search
Обшук у квартирі
Perquisition
A thorough inquiry of search
Окремі процесуальні дії
Single (separate) procedural actions
Опіка (піклування за дитиною)
Child custody
Опікун
Guardian
Органи (адвокатського) самоврядування
(Lawyers) Self-regulation bodies
Органи місцевого самоврядування
Local self-government bodies
Органи, утворені для вирішення певного типу спорів (свого роду спеціалізовані суди); cуд (ст. 6 Європейської конвенції прав людини)
 • Незалежний і безсторонній (неупереджений) суд
Tribunals
 • Independent and impartial tribunal
Організаційна структура
Organizational chart
Ордер адвоката (в Україні)
Warrant of a lawyer- attorney
Ордер/ ухвала про дозвіл обшуку у квартирі
Perquisition (search) warrant
Оскаржувати в суді
Contest
Особа, засуджена до позбавлення волі
Imprisoned person
Особа, яка дає свідчення або свідчить як свідок (на етапі досудового розслідування)
Deponent
An individual who, under oath or affirmation, gives out-of-court testimony in a deposition. A deponent is someone who gives evidence or acts as a witness. The testimony of a deponent is written and carries the deponent’s signature
Deposition - the testimony of a party or witness in a civil or criminal proceeding taken before trial, usually in an attorney’s office
Особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального злочину
Criminal suspect
Особа, яку обмежено у свободі пересування
Person deprived of liberty
Особи без громадянства
Stateless people
Особи, до яких застосовано… (адміністративне затримання, адміністративний арешт)
People subjected to… (administrative detention, administrative arrest)
Особи, до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою
People taken into custody
Особи з низьким доходом, які не мають достатніх фінансових ресурсів (у т.ч. для оплати послуг)
Individuals without financial means/with low income
Особи, затримані за підозрою у вчиненні злочину
People detained on suspicion of an offence
Особи, яким захисник залучається для здійснення захисту за призначенням за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду
People for whom a defense lawyer was assigned by an investigator, public prosecutor, investigating judge or court
Особиста порука
Personal warranty
Особисте зобов’язання
Personal commitment
Особистий прийом громадян
Personal meeting/consultancy in person
Оспорювати в суді
Litigate
Оцінювання колег-колегами (за принципом консультування рівний- рівному)
Peer review
Офіційна згода, погодження (офіційне), дозвіл (офіційна)
Consent
Офіційна особа, відповідальна за затримання…
Detention officer
Last modified 2yr ago
Copy link