О

УКР.

ENG.

Обвинувачення

 • Державне обвинувачення

 • Обвинувачений

Аccusation

 • State accusation

 • Accused

Обвинувачення (офіційне), звинувачення

 • Обвинувачення у вчиненні злочину/ кримінальне обвинувачення

 • Особа, обвинувачена ускоєннізлочину

 • Сфабрикувати обвинувачення щодо когось

 • Виправдати

Charge

 • Criminal charge

 • Charged with a crime, charge with offence

 • To trump up a charge against sb.

 • Discharge

Обвинувачення особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині

Heinous offence

Обвинувачення у вчиненні злочину

кримінальне обвинувачення, обвинувачення у кримінальному злочині

Criminal charge

Обґрунтована підозра (при прийнятті рішення про обрання запобіжного заходу)

Reasonable suspicion

Обґрунтований сумнів

 • Довести поза розумним сумнівом (стандарт доведення винуватості)

Reasonable doubt

 • To prove beyond reasonable doubt

Обґрунтування позиції, наведення доводів (Надання аргументації адвокатом у суді)

Submissions (The lawyers make their arguments for judge)

Обізнаність

 • Посилення/ зростання обізнаності

Awareness

 • Raising awareness

Обізнаність громадськості

Public Awareness

Обмеження

Обмеження політичної діяльності іноземців

Restrictions

Restrictions on political activity of aliens Pre-trail restrictions

Обмін досвідом/ практиками

Share experience/ practice

Обов'язкова сила рішень

Binding force of (judgments, decisions)

Обов’язок

Duty

Обов’язок щодо доказу, доведення

Burden of proof

the obligation, in criminal cases resting initially on the prosecution, to provide evidence that will convince the court or jury of the truth of one’s contention

the Latin maxim semper necessitas probandi incumbit ei qui agit, - “the necessity of proof always lies with the person who lays charges.”

He who does not carry the burden of proof carries the benefit of assumption, meaning he needs no evidence to support his claim. Fulfilling the burden of proof effectively captures the benefit of assumption, passing the burden of proof off to another party

Обставини, які пом’якшують провину/вирок

Mitigated convictions

Обшук

Search

Обшук у квартирі

Perquisition

A thorough inquiry of search

Окремі процесуальні дії

Single (separate) procedural actions

Опіка (піклування за дитиною)

Child custody

Опікун

Guardian

Органи (адвокатського) самоврядування

(Lawyers) Self-regulation bodies

Органи місцевого самоврядування

Local self-government bodies

Органи, утворені для вирішення певного типу спорів (свого роду спеціалізовані суди); cуд (ст. 6 Європейської конвенції прав людини)

 • Незалежний і безсторонній (неупереджений) суд

Tribunals

 • Independent and impartial tribunal

Організаційна структура

Organizational chart

Ордер адвоката (в Україні)

Warrant of a lawyer- attorney

Ордер/ ухвала про дозвіл обшуку у квартирі

Perquisition (search) warrant

Оскаржувати в суді

Contest

Особа, засуджена до позбавлення волі

Imprisoned person

Особа, яка дає свідчення або свідчить як свідок (на етапі досудового розслідування)

Deponent

An individual who, under oath or affirmation, gives out-of-court testimony in a deposition. A deponent is someone who gives evidence or acts as a witness. The testimony of a deponent is written and carries the deponent’s signature

Deposition - the testimony of a party or witness in a civil or criminal proceeding taken before trial, usually in an attorney’s office

Особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального злочину

Criminal suspect

Особа, яку обмежено у свободі пересування

Person deprived of liberty

Особи без громадянства

Stateless people

Особи, до яких застосовано… (адміністративне затримання, адміністративний арешт)

People subjected to… (administrative detention, administrative arrest)

Особи, до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою

People taken into custody

Особи з низьким доходом, які не мають достатніх фінансових ресурсів (у т.ч. для оплати послуг)

Individuals without financial means/with low income

Особи, затримані за підозрою у вчиненні злочину

People detained on suspicion of an offence

Особи, яким захисник залучається для здійснення захисту за призначенням за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду

People for whom a defense lawyer was assigned by an investigator, public prosecutor, investigating judge or court

Особиста порука

Personal warranty

Особисте зобов’язання

Personal commitment

Особистий прийом громадян

Personal meeting/consultancy in person

Оспорювати в суді

Litigate

Оцінювання колег-колегами (за принципом консультування рівний- рівному)

Peer review

Офіційна згода, погодження (офіційне), дозвіл (офіційна)

Consent

Офіційна особа, відповідальна за затримання…

Detention officer