R

ENG.

УКР.

Rape

Зґвалтування

Reasonable suspicion

Обґрунтована підозра (при прийнятті рішення про обрання запобіжного заходу)

Reasonable doubt

 • to prove beyond reasonable doubt

Обґрунтований сумнів

 • Довести поза розумним сумнівом (стандарт доведення винуватості)

Rebuttable presumptions

Спростовна презумпція

Recognition

 • Recognition and observance of the Rights

Визнання

 • Визнання і дотримання прав

Recognition (of smb) as incapable

Визнання недієздатним

Reconciliation

Примирення

Reconciliation agreement

Мирова угода (між сторонами)

(Ст.175 ЦК – укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов’язків сторін та предмета позову)

Reenactments

Відтворення

Referral (to)

 • Referring cases to…

 • Referring people to (partner organizations)

Передача

 • Передання справ

 • Перенаправлення людей до… (партнерських організацій)

Refusal of defense lawyer

Відмова від адвоката (від того, що надає послуги або пропонованого адвоката; так звана, вторинна відмова)

Refugees

Біженці

Regional (Free) Secondary Legal Aid Centers

Регіональні центри з надання БВПД

Regulation

 • СMU Regulation

 • Regulation on…

Постанова

 • Постанова Кабінету Міністрів України

 • Положення про…

Regulatory framework

Нормативна база/ основа, нормативні рамки (може бути у значенні – база підзаконних нормативних актів)

Rehabilitated person

Реабілітована особа

Reimbursement of expenses

Відшкодування витрат

Releases from serving punishment

Звільнення від відбування покарання

Release

 • Released on bail

Відпускати, звільняти

 • Взяти на поруки/ звільнити під заставу

Relieve from paying court fees

Звільнення від оплати судових зборів

Remand prison/ jail/ detention facility

 • To put someone on remand

 • To hоld on remand

 • Being on remand; to be remanded in custody

 • A remand prisoner

Місця тримання під вартою до розгляду питання судом,СІЗО

 • Помістити в місця тримання під вартою

 • Тримати під вартою на етапі досудового розслідування/ до розгляду питання судом

 • Перебувати під вартою/ в СІЗО

 • Особа, що тримається під вартою

Remedial/enforceable behavior-transforming measures

Виховні примусові заходи

Repayment liabilities

Зобов’язання за виплатами

Reparation

 • Partial reparation

 • Reparation for harm

 • Right to reparation and fair compensation

Відшкодування

 • Часткове відшкодування

 • Відшкодування за заподіяну шкоду

 • Право на відшкодування та справедливу компенсацію

Replacement of a lawyer-attorney

Заміна юриста-адвоката

Representation in court

 • Mandatory legal representation

 • To be represented by (counsel, lawyer…)

 • Representation of the interests

Представництво у суді

 • Справи, у яких представництво за участі адвоката, є обов’язковим

 • Бути представленим

 • Здійснення представництва інтересів

Request

Вимога

Request (of a suspect or investigator) to assign a lawyer-attorney/ on application of measures…

Клопотання підозрюваного або слідчого про адвоката/ про застосування заходів

Request for assignment / engagement of a lawyer-attorney

Доручення про призначення / залучення адвоката (видається органами уповноваженими на затримання, суддями)

Respect for human dignity

Повага до гідності людини

Responsiveness

Чутливість (відповідність потребам)

Restitution

Реституція

(Лат. restitutio відновлення) — поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди, тобто повернення або відновлення матеріальних цінностей у натурі — тих же самих, або подібних, або речей такої самої вартості.

Restorative justice

Відновне правосуддя

Restraint measure; Measures of restraint; Pre-trial restrictions/Preventive punishment

 • To іmpose, extend, cancel or change pre-trial restrictions

 • Choosing of a preventive punishment in the form of keeping under arrest

Запобіжний захід, запобіжна міра

 • Обрання, продовження, скасування або зміна запобіжного заходу

 • Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Restrictions

 • Restrictions on political activity of aliens

 • Pre-trial restrictions

Обмеження

 • Обмеження політичної діяльності іноземців

 • Досудові обмеження

Retain a lawyer

To have a lawyer on retainer means that the client pays a lawyer a small amount on a regular basis. In return, the lawyer performs some legal services whenever the client needs them

Наймати адвоката (у приватному порядку)

Revoking

Скасування, анулювання (рішення,….)

Right (to)

 • Right to life

 • Right to liberty and security of person

 • Right to a fair trial

 • Right to an effective remedy

 • Right to legal aid

 • Right to respect for private and family life

 • Right to marry

 • Human rights

 • Universal and effective recognition and observance of the Rights

Право (на)

 • Право на життя

 • Право на свободу та особисту недоторканність

 • Право на справедливий суд

 • Право на ефективний засіб юридичного захисту

 • Право на безоплатну правову допомогу

 • Право на повагу до приватного і сімейного життя

 • Право на шлюб

 • Права людини

 • Загальне та ефективне визнання і додержання прав

To have the right for legal aid; to be entitled / eligible to receive free legal aid

Мати право на отримання безоплатної правової допомоги