E

ENG.

УКР.

Early access

 • Early access to justice

 • Early access to LA

Ранній доступ (в значенні – одразу при потребі, на ранніх стадіях)

 • Ранній доступ до правосуддя

 • Ранній доступ до безоплатної правової допомоги

https://legalaid.gov.ua/ua/holovna/150-veresen-2017/2109-pro-rannii-dostupu-do-pravovoi-dopomohy-v-ukraini-rozpovily-na-rehionalnii-konferentsii-u-hruzii

http://ulaf.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/BPD_poradddnyk1.pdf

Early release from prison

Дострокове звільнення з ув’язнення

Effective date

Дата набуття чинності

Electronic discovery (also e-discovery or ediscovery)

Електронне(і) розслідування

Eligibility

Право на...

Eligibility criteria (Legal Aid eligibility criteria)

Критерії для визначення права на… (критерії приналежності до суб’єктів права на БПД)

Eligibility сategory

Категорія суб’єктів, що мають право на..

Embezzlement

Розкрадання

Employ legal tools

Використовувати правові інструменти

To enforce a law

Забезпечити виконання закону

Enforced

Вводити/ приводити в дію, впроваджувати

Enforcement of court decisions

Виконання судових рішень

The enjoyment of the rights and freedoms

Користування правами та свободами

Enter into contract on a permanent or temporary basis

Укладати договір на тимчасовій або постійній основі

Enter a guilty/ not guilty plea

Заявити про свою вину/невинуватість, визнати себе винним/не винним

To be entitled to / to be eligible for

 • Entitled to legal representation/ eligible to receive representation

 • Entitled to legal advice

 • Eligible for compensation

 • Eligible for assistance

 • Financially eligible

Мати право на…

 • Мати право на представництво

 • Мати право на правову консультацію

 • Мати право на відшкодування

 • Мати право на допомогу

 • Відповідати фінансовим критеріям для отримання права на...

Entitled / eligible to receive free legal aid /Entitled to legal aid / Eligible for legal aid

 • Qualify for legal aid

Мати право на отримання безкоштовної правової допомоги

 • Відповідати критеріям для отримання БПД

Entry into force

Вступити в силу (дію)

Equality

Рівність

Equal access

 • Equal access to justice

Рівний доступ

 • Рівний доступ до правосуддя

Equitable access

Рівний доступ

European Court of Human Rights

Європейський суд з прав людини

Eviction

Виселення

Examination of the case

Розгляд справи

Ex gratia payment

Добровільний платіж

Ex officio

 • Ex officio legal aid provision

За посадою

 • Надання правової допомоги ex officio (адвокатами, залученими на контрактній основі, тобто які не є штатними працівниками)

Exercising the right to free legal aid

Реалізація права на безоплатну допомогу

Extend / protract the proceedings

Продовжувати/ Затягувати процес

To the extent

В обсязі

Excellence

 • Commitment to excellence

Досконалість

 • Прагнення досконалості

*

Особі має бути наданий доступ до правової допомоги, коли її беруть під варту або ж коли обставини, що склалися, суттєво і негативно впливають на становище особи; це може статися ще до того, як офіційно мав місце її арешт. https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/arrest-rights-template-early-access-ukrainian-20140121_1.pdf