E
ENG.
УКР.
Early access
  Early access to justice
  Early access to LA
Ранній доступ (в значенні – одразу при потребі, на ранніх стадіях)
  Ранній доступ до правосуддя
  Ранній доступ до безоплатної правової допомоги
Early release from prison
Дострокове звільнення з ув’язнення
Effective date
Дата набуття чинності
Electronic discovery (also e-discovery or ediscovery)
Електронне(і) розслідування
Eligibility
Право на...
Eligibility criteria (Legal Aid eligibility criteria)
Критерії для визначення права на… (критерії приналежності до суб’єктів права на БПД)
Eligibility сategory
Категорія суб’єктів, що мають право на..
Embezzlement
Розкрадання
Employ legal tools
Використовувати правові інструменти
To enforce a law
Забезпечити виконання закону
Enforced
Вводити/ приводити в дію, впроваджувати
Enforcement of court decisions
Виконання судових рішень
The enjoyment of the rights and freedoms
Користування правами та свободами
Enter into contract on a permanent or temporary basis
Укладати договір на тимчасовій або постійній основі
Enter a guilty/ not guilty plea
Заявити про свою вину/невинуватість, визнати себе винним/не винним
To be entitled to / to be eligible for
  Entitled to legal representation/ eligible to receive representation
  Entitled to legal advice
  Eligible for compensation
  Eligible for assistance
  Financially eligible
Мати право на…
  Мати право на представництво
  Мати право на правову консультацію
  Мати право на відшкодування
  Мати право на допомогу
  Відповідати фінансовим критеріям для отримання права на...
Entitled / eligible to receive free legal aid /Entitled to legal aid / Eligible for legal aid
  Qualify for legal aid
Мати право на отримання безкоштовної правової допомоги
  Відповідати критеріям для отримання БПД
Entry into force
Вступити в силу (дію)
Equality
Рівність
Equal access
  Equal access to justice
Рівний доступ
  Рівний доступ до правосуддя
Equitable access
Рівний доступ
European Court of Human Rights
Європейський суд з прав людини
Eviction
Виселення
Examination of the case
Розгляд справи
Ex gratia payment
Добровільний платіж
Ex officio
  Ex officio legal aid provision
За посадою
  Надання правової допомоги ex officio (адвокатами, залученими на контрактній основі, тобто які не є штатними працівниками)
Exercising the right to free legal aid
Реалізація права на безоплатну допомогу
Extend / protract the proceedings
Продовжувати/ Затягувати процес
To the extent
В обсязі
Excellence
  Commitment to excellence
Досконалість
  Прагнення досконалості
*
Особі має бути наданий доступ до правової допомоги, коли її беруть під варту або ж коли обставини, що склалися, суттєво і негативно впливають на становище особи; це може статися ще до того, як офіційно мав місце її арешт. https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/arrest-rights-template-early-access-ukrainian-20140121_1.pdf
Last modified 1yr ago
Copy link