В
УКР.
ENG.
В обсязі
To the extent
Вади зору
 • Люди з вадами зору
Visual Impairments
 • People with Visual Impairments
Вводити/ виносити (рішення), встановлювати, накладати
 • Видати наказ
 • Винести (рішення) судом за порушення
 • Застосувати арешт
To impose
 • To impose an order
 • Impose by court for an offence
 • Impose detention
Вводити/ приводити в дію, впроваджувати
Enforce
Ветерани війни
War veterans
Відновне правосуддя
Restorative justice
Довідково-інформаційна платформа правових консультацій WikiLegalAid (ВікіЛігалЕйд)
Legal Information and Consultations Platform WikiLegalAid
Видавати наказ
Impose an order
Визнання
 • Визнання і додержання прав
Recognition
 • Recognition and observance of the Rights
Визнання винуватості/невинуватості
 • Визнати/ не визнати провину
 • Заявити про свою вину/невинуватість, визнати себе винним/не винним
 • Відкликати заяву про визнання винуватості
Plea of guilty/not guilty (guilty/ not guilty plea)
 • Plead guilty / not guilty
 • Enter a guilty/not guilty plea
 • Withdraw a guilty/not guilty plea
Визнання недієздатним
Recognition (of smb) as incapable
Виїмка (документів), конфіскація
Seizure
Виклик
Challenge
Виклик (судова повістка, повідомлення)
Notice to appear
See also – summon, subpoena
Викликати (для допиту)
Summon
Is an official notice of a lawsuit. It is given to the person getting being sued, the defendant. If you sue someone, they need to be told about it so they can come to court and prepare to defend themselves. When you serve the defendant with a summons, you officially tell that you are suing them.
Виконання службових обов’язків
Discharge of duties/responsibilities/obligations
Виконання судових рішень
Enforcement of court decisions
Викрадені активи
Stolen assets
Викрадення дітей
Сhild abduction
Вимога
Request
Винна особа
Culpable person
Використовувати правові інструменти
Employ legal tools
Виправдання
 • судове рішення про виправдання
 • визнання судом невинуватості підсудного
 • виправдувальний вердикт
Acquittal
Виправдати, звільнити
Discharge
Виправдовувати
 • виносити виправдувальний вирок
 • звільняти (від відповідальності, зобов'язання (у юридичному сенсі)
Acquit
Випустити на поруки (судовим рішенням)
Accept to bail
Вирок
Sentence
Вирок за серйозні правопорушення
Severity of penalty
(for serious offences/ grave crime cases)
Вирок за сукупністю злочинів
Cumulative sentence
Вирок про ув’язнення
Jail sentence
Виселення
Eviction
Витрати на юридичні послуги
Юридичні витрати
Legal charges
Legal fees
Виховні примусові заходи
Remedial/enforceable behavior-transforming measures
Відданість, зобов’язання
Сommitment
Відкликати заяву про визнання винуватості
Withdraw a guilty/not guilty plea
Відмова (від претензій, прав тощо)
Покидати
Abandonment
To abandon
Відмовити у наданні безоплатної правової допомоги
To decline free legal aid provision/ Refusal of LA provision
Відкрита громадська платформа розвитку української системи безоплатної правової допомоги (лютий 2014)
Open Civic Platform on Development of the Ukrainian Legal Aid System
Відмивання коштів
Money laundering
Відмова від адвоката (від того, що надає послуги або пропонованого адвоката; так звана, вторинна відмова)
Refusal of defense lawyer
Відмова від заперечення
Waiver of objection
Відмова від захисника - від права на захист, бажання захищатися самостійно. (Первинна відмова) – див.in comparison to Refusal
Waiver of defense lawyer
Відмова від захисту
Waiver of defense
Відповідальність (за законом)
Liability
Відповідність закону
Відповідно до закону
Compliance with the law
Аccording to law
Відпускати (звільняти)
 • Взяти на поруки/ звільнити під заставу
Release
 • Released on bail /against surety
Відтворення
Reenactments
Відтермінування, відстрочка
Suspending
Відшкодування
 • Часткове відшкодування
 • Відшкодування за заподіяну шкоду
 • Право на відшкодування та справедливу компенсацію
Reparation
 • Partial reparation
 • Reparation for harm
 • Right to reparation and fair compensation
Відшкодування витрат
Reimbursement of expenses
Внесення змін
Ammendments
Вразливі групи (населення)
Vulnerable (population) groups
Вразливість
Vulnerability
Встановлювати плату
To charge
Вступати в силу
Сome into force/Entry into force
Last modified 2yr ago
Copy link