В

УКР.

ENG.

В обсязі

To the extent

Вади зору

 • Люди з вадами зору

Visual Impairments

 • People with Visual Impairments

Вводити/ виносити (рішення), встановлювати, накладати

 • Видати наказ

 • Винести (рішення) судом за порушення

 • Застосувати арешт

To impose

 • To impose an order

 • Impose by court for an offence

 • Impose detention

Вводити/ приводити в дію, впроваджувати

Enforce

Ветерани війни

War veterans

Відновне правосуддя

Restorative justice

Довідково-інформаційна платформа правових консультацій WikiLegalAid (ВікіЛігалЕйд)

https://wiki.legalaid.gov.ua/

Legal Information and Consultations Platform WikiLegalAid

Видавати наказ

Impose an order

Визнання

 • Визнання і додержання прав

Recognition

 • Recognition and observance of the Rights

Визнання винуватості/невинуватості

 • Визнати/ не визнати провину

 • Заявити про свою вину/невинуватість, визнати себе винним/не винним

 • Відкликати заяву про визнання винуватості

Plea of guilty/not guilty (guilty/ not guilty plea)

 • Plead guilty / not guilty

 • Enter a guilty/not guilty plea

 • Withdraw a guilty/not guilty plea

Визнання недієздатним

Recognition (of smb) as incapable

Виїмка (документів), конфіскація

Seizure

Виклик

Challenge

Виклик (судова повістка, повідомлення)

Notice to appear

See also – summon, subpoena

Викликати (для допиту)

Summon

Is an official notice of a lawsuit. It is given to the person getting being sued, the defendant. If you sue someone, they need to be told about it so they can come to court and prepare to defend themselves. When you serve the defendant with a summons, you officially tell that you are suing them.

Виконання службових обов’язків

Discharge of duties/responsibilities/obligations

Виконання судових рішень

Enforcement of court decisions

Викрадені активи

Stolen assets

Викрадення дітей

Сhild abduction

Вимога

Request

Винна особа

Culpable person

Використовувати правові інструменти

Employ legal tools

Виправдання

 • судове рішення про виправдання

 • визнання судом невинуватості підсудного

 • виправдувальний вердикт

Acquittal

Виправдати, звільнити

Discharge

Виправдовувати

 • виносити виправдувальний вирок

 • звільняти (від відповідальності, зобов'язання (у юридичному сенсі)

Acquit

Випустити на поруки (судовим рішенням)

Accept to bail

Вирок

Sentence

Вирок за серйозні правопорушення

Severity of penalty

(for serious offences/ grave crime cases)

Вирок за сукупністю злочинів

Cumulative sentence

Вирок про ув’язнення

Jail sentence

Виселення

Eviction

Витрати на юридичні послуги

Юридичні витрати

Legal charges

Legal fees

Виховні примусові заходи

Remedial/enforceable behavior-transforming measures

Відданість, зобов’язання

Сommitment

Відкликати заяву про визнання винуватості

Withdraw a guilty/not guilty plea

Відмова (від претензій, прав тощо)

Покидати

Abandonment

To abandon

Відмовити у наданні безоплатної правової допомоги

To decline free legal aid provision/ Refusal of LA provision

Відкрита громадська платформа розвитку української системи безоплатної правової допомоги (лютий 2014)

Open Civic Platform on Development of the Ukrainian Legal Aid System

Відмивання коштів

Money laundering

Відмова від адвоката (від того, що надає послуги або пропонованого адвоката; так звана, вторинна відмова)

Refusal of defense lawyer

Відмова від заперечення

Waiver of objection

Відмова від захисника - від права на захист, бажання захищатися самостійно. (Первинна відмова) – див.in comparison to Refusal

Waiver of defense lawyer

Відмова від захисту

Waiver of defense

Відповідальність (за законом)

Liability

Відповідність закону

Відповідно до закону

Compliance with the law

Аccording to law

Відпускати (звільняти)

 • Взяти на поруки/ звільнити під заставу

Release

 • Released on bail /against surety

Відтворення

Reenactments

Відтермінування, відстрочка

Suspending

Відшкодування

 • Часткове відшкодування

 • Відшкодування за заподіяну шкоду

 • Право на відшкодування та справедливу компенсацію

Reparation

 • Partial reparation

 • Reparation for harm

 • Right to reparation and fair compensation

Відшкодування витрат

Reimbursement of expenses

Внесення змін

Ammendments

Вразливі групи (населення)

Vulnerable (population) groups

Вразливість

Vulnerability

Встановлювати плату

To charge

Вступати в силу

Сome into force/Entry into force