S
ENG.
УКР.
Screening
Первинне оцінювання, інтерв’ювання
Search
Обшук
Search warrant
  Investigative Judge Search warrant
Ухвала/дозвіл (ордер) на проведення обшуку
  Ухвала слідчого судді про обшук житла або іншого володіння
Seizure
Виїмка ( документів), конфіскація
Self-defense
Самозахист
(Lawyers) Self-regulation bodies
Органи (адвокатського) самоврядування
Sentence
Вирок
Serious offences/grave crime cases
Серйозні правопорушення
Severity of penalty (for serious offences/ grave crime cases)
Вирок за серйозні правопорушення
Sexual freedom
Статева свобода
Sexual inviolability
Статева недоторканість
Single (separate) procedural actions
Окремі процесуальні дії
Share experience/ practice
Обмін досвідом/ практиками
Social welfare
Соціальний добробут, соціальна допомога (вразливим верствам)
Solicitor
Юрист з відповідною кваліфікацією, який, як правило, безпосередньо працює з клієнтом та може здійснювати операційну (підготовчу та адміністративну) правову роботу, консультує клієнтів.
У багатьох юрисдикціях, виконує більшість видів правової діяльності
Speedy disposition (of the case)/speedy proceedings
Скорочений судовий розгляд
Spousal support
Аліменти
Spouse
Дружина або чоловік (один з членів подружжя)
(Key) Stakeholders
(ключові) Зацікавлені сторони
State targeted program
Державно-цільова програма
Stateless people
Особи без громадянства
Staff (in house) lawyer
(Vs. per diem duty counsel lawyers/ex officios lawyers)
Юрист (адвокат), що працює у штаті
Stolen asset recovery initiative
Повернення викрадених активів
Stolen assets
Викрадені активи
Stripped of parental rights
Позбавлений батьківських прав
Subpoena
Судова повістка про виклик (в т.ч для надання свідчень)
Subsistence
Прожитковий мінімум, засоби для існування, прожиток
Submissions (The lawyers make their arguments for judge)
Обґрунтування позиції, наведення доводів (Надання аргументації адвокатом у суді)
Summary legal advice
Базові юридичні консультації (Канада)
Suspect
  reasonable suspicion of having committed an offence
  suspending
Підозрюваний
  обґрунтована підозра (у вчиненні особою правопорушення)
  відтермінування, відстрочка
Summon
Is an official notice of a lawsuit. It is given to the person getting being sued, the defendant. If you sue someone, they need to be told about it so they can come to court and prepare to defend themselves. When you serve the defendant with a summons, you officially tell that you are suing them.
Виклик, повістка, офіційне повідомлення суду (підзахисним) про позов)
The Supervisory Board
Наглядова рада
(being a) Survivor of domestic abuse/ domestic violence
Бути особою, що пережила домашнє насильство
To Sue
Подавати позов
Surety
Порука
Suspect
Підозрюваний
Sustainability
Сталість
Last modified 2yr ago
Copy link