S

ENG.

УКР.

Screening

Первинне оцінювання, інтерв’ювання

Search

Обшук

Search warrant

  • Investigative Judge Search warrant

Ухвала/дозвіл (ордер) на проведення обшуку

  • Ухвала слідчого судді про обшук житла або іншого володіння

Seizure

Виїмка ( документів), конфіскація

Self-defense

Самозахист

(Lawyers) Self-regulation bodies

Органи (адвокатського) самоврядування

Sentence

Вирок

Serious offences/grave crime cases

Серйозні правопорушення

Severity of penalty (for serious offences/ grave crime cases)

Вирок за серйозні правопорушення

Sexual freedom

Статева свобода

Sexual inviolability

Статева недоторканість

Single (separate) procedural actions

Окремі процесуальні дії

Share experience/ practice

Обмін досвідом/ практиками

Social welfare

Соціальний добробут, соціальна допомога (вразливим верствам)

Solicitor

Юрист з відповідною кваліфікацією, який, як правило, безпосередньо працює з клієнтом та може здійснювати операційну (підготовчу та адміністративну) правову роботу, консультує клієнтів.

У багатьох юрисдикціях, виконує більшість видів правової діяльності

Speedy disposition (of the case)/speedy proceedings

Скорочений судовий розгляд

Spousal support

Аліменти

Spouse

Дружина або чоловік (один з членів подружжя)

(Key) Stakeholders

(ключові) Зацікавлені сторони

State targeted program

Державно-цільова програма

Stateless people

Особи без громадянства

Staff (in house) lawyer

(Vs. per diem duty counsel lawyers/ex officios lawyers)

Юрист (адвокат), що працює у штаті

Stolen asset recovery initiative

Повернення викрадених активів

Stolen assets

Викрадені активи

Stripped of parental rights

Позбавлений батьківських прав

Subpoena

Судова повістка про виклик (в т.ч для надання свідчень)

Subsistence

Прожитковий мінімум, засоби для існування, прожиток

Submissions (The lawyers make their arguments for judge)

Обґрунтування позиції, наведення доводів (Надання аргументації адвокатом у суді)

Summary legal advice

Базові юридичні консультації (Канада)

Suspect

  • reasonable suspicion of having committed an offence

  • suspending

Підозрюваний

  • обґрунтована підозра (у вчиненні особою правопорушення)

  • відтермінування, відстрочка

Summon

Is an official notice of a lawsuit. It is given to the person getting being sued, the defendant. If you sue someone, they need to be told about it so they can come to court and prepare to defend themselves. When you serve the defendant with a summons, you officially tell that you are suing them.

Виклик, повістка, офіційне повідомлення суду (підзахисним) про позов)

The Supervisory Board

Наглядова рада

(being a) Survivor of domestic abuse/ domestic violence

Бути особою, що пережила домашнє насильство

To Sue

Подавати позов

Surety

Порука

Suspect

Підозрюваний

Sustainability

Сталість