D

ENG.

УКР.

To decline free legal aid provision/ Refusal of LA provision

Відмова у наданні безоплатної правової допомоги

Damage

 • to cause damage

Шкода

 • Завдати шкоди

Default

Невиконання (обов’язків, зобов’язань тощо)

Defense

 • Defense against prosecution

 • Defense on assignment

 • Defenіe by appointed legal aid lawyers (in criminal cases)

 • To defend, to commit defense

Захист

 • Захист від (пред'явленого) обвинувачення

 • Захист за призначенням

 • Захист за призначенням у кримінальних провадженнях (адвокатом, що надає БПД)

 • Здійснювати захист

Defendant (the person being sued or accused)

Підзахисний

Defender/Defender counsel or counsel/Defense lawyer)

Defender is a lawyer-attorney, whо perform defense of a suspect, accused, convicted or acquitted person as well as of the person who is going to be subjected to compulsory medical or remedial (transforming behavior) measures or against whom the issue of applying such measures was considered, and also of the person considered to be surrendered (extradited) to a foreign state ( the article 45 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, April 13, 2012 # 4651)

Захисник

Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію) (ст. 45 КПК, від 13/04/2012 № 4651

Delivery /provision of free legal aid

Надання безоплатної правової допомоги

Deponent

An individual who, under oath or affirmation, gives out-of-court testimony in a deposition. A deponent is someone who gives evidence or acts as a witness. The testimony of a deponent is written and carries the deponent’s signature

deposition - the testimony of a party or witness in a civil or criminal proceeding taken before trial, usually in an attorney’s office

Особа, яка дає свідчення або свідчить як свідок (на етапі досудового розслідування)

To be Deprived

Позбавляти

Deprived of parental rights

Позбавлений батьківських прав

Deprivation of liberty

Позбавлення волі

Detainee

 • Detained person/ individual

Затриманий

 • Особа, яка утримується під вартою

Detention

 • Lawful detention

 • Detention on suspicion of (a criminal) offence

Затримання

 • Законне ув'язнення

 • Затримання за підозрою у вчиненні (кримінального) злочину

Detention on suspicion of (a criminal) offence

Затримання за підозрою у вчинення (кримінального) злочину

Detention minute

A document (called protocol of detention) where the details of detention and on detainee is described (incl. name, mental status, his/ her behavior, clothes and items held at the moment of detention, etc.)

Протокол затримання

Detention officer

Офіційна особа, відповідальна за затримання

Disabled people (people with disabilities)

Люди з інвалідністю (обмеженими фізичними можливостями)

Discharge

Виправдати, звільнити

Discharge on probation

Звільнення від відбування покарання з випробуванням

Discharge of duties/responsibilities/obligations

Виконання службових обов’язків

Discrimination

 • Direct Discrimination

 • Indirect Discrimination

 • Discrimination against women

 • Gender Discrimination

 • To protect from discrimination

 • Combating/ Fighting / Tackling discrimination

 • To fight against discrimination

 • Promoting anti-discrimination

Without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status

Дискримінація

 • Пряма дискримінація

 • Непряма дискримінація

 • Дискримінація жінок

 • Ґендерна дискриімнація

 • Захищати від дискримінації

 • Боротьба з дискримінацією

 • Боротисяз дискримінацією

 • Просування недискримінації/ недискримінаційних підходів

Без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою

Dismiss from the position

Звільняти з посади

Dispense justice

Здійснювати правосуддя

Disposition (that court impose)

Disposition of (appeals/ disciplinary cases/ etc)

Розпорядження, рішення (по справі, яке виносить суд)

Розгляд (апеляцій, дисциплінарних справ тощо)

Diversion, Diversion program

Покарання в кримінальній юстиції, поєднане з реабілітацією (зустрічається в практиці спеціальних судів, наприклад, судів з питань психічного здоров’я, судів у справах наркозалежних, Канада)

Destribution of cases (among lawyers)

Розподіл справ (між адвокатами)

Divorce

Розлучення

Domestic violence

 • Domestic violence survivors

 • Client subjected to domestic violence

Домашнє насильство

 • Особи, що постраждали від домашнього насильства / пережили домашнє насильство

 • Клієнти, що потерпають від домашнього насильства

Drop in

 • Drop in clients

 • Drop in groups

Без попередньої реєстрації

 • Клієнти без попередньої реєстрації

 • Групи взаємодопомоги без реєстрації

Doubt

 • Beyond a reasonable doubt

 • Beyond all doubt

Сумнів

 • Поза розумним сумнівом

 • Поза усяким сумнівом

Drug treatment courts (DTCs)

Cуди з питань наркозлажених

Due diligence

Перевірка юридичного статусу та фінансового стану юридичної особи «забезпечення належної сумлінності»

Duty

Обов’язок

Duty lawyer, duty counsel

(Lawyer-attorney on duty) (Canada)

Черговий юрист, черговий адвокат у суді

(для надання правової допомоги) (Канада)