D
ENG.
УКР.
To decline free legal aid provision/ Refusal of LA provision
Відмова у наданні безоплатної правової допомоги
Damage
  to cause damage
Шкода
  Завдати шкоди
Default
Невиконання (обов’язків, зобов’язань тощо)
Defense
  Defense against prosecution
  Defense on assignment
  Defenіe by appointed legal aid lawyers (in criminal cases)
  To defend, to commit defense
Захист
  Захист від (пред'явленого) обвинувачення
  Захист за призначенням
  Захист за призначенням у кримінальних провадженнях (адвокатом, що надає БПД)
  Здійснювати захист
Defendant (the person being sued or accused)
Підзахисний
Defender/Defender counsel or counsel/Defense lawyer)
Defender is a lawyer-attorney, whо perform defense of a suspect, accused, convicted or acquitted person as well as of the person who is going to be subjected to compulsory medical or remedial (transforming behavior) measures or against whom the issue of applying such measures was considered, and also of the person considered to be surrendered (extradited) to a foreign state ( the article 45 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, April 13, 2012 # 4651)
Захисник
Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію) (ст. 45 КПК, від 13/04/2012 № 4651
Delivery /provision of free legal aid
Надання безоплатної правової допомоги
Deponent
An individual who, under oath or affirmation, gives out-of-court testimony in a deposition. A deponent is someone who gives evidence or acts as a witness. The testimony of a deponent is written and carries the deponent’s signature
deposition - the testimony of a party or witness in a civil or criminal proceeding taken before trial, usually in an attorney’s office
Особа, яка дає свідчення або свідчить як свідок (на етапі досудового розслідування)
To be Deprived
Позбавляти
Deprived of parental rights
Позбавлений батьківських прав
Deprivation of liberty
Позбавлення волі
Detainee
  Detained person/ individual
Затриманий
  Особа, яка утримується під вартою
Detention
  Lawful detention
  Detention on suspicion of (a criminal) offence
Затримання
  Законне ув'язнення
  Затримання за підозрою у вчиненні (кримінального) злочину
Detention on suspicion of (a criminal) offence
Затримання за підозрою у вчинення (кримінального) злочину
Detention minute
A document (called protocol of detention) where the details of detention and on detainee is described (incl. name, mental status, his/ her behavior, clothes and items held at the moment of detention, etc.)
Протокол затримання
Detention officer
Офіційна особа, відповідальна за затримання
Disabled people (people with disabilities)
Люди з інвалідністю (обмеженими фізичними можливостями)
Discharge
Виправдати, звільнити
Discharge on probation
Звільнення від відбування покарання з випробуванням
Discharge of duties/responsibilities/obligations
Виконання службових обов’язків
Discrimination
  Direct Discrimination
  Indirect Discrimination
  Discrimination against women
  Gender Discrimination
  To protect from discrimination
  Combating/ Fighting / Tackling discrimination
  To fight against discrimination
  Promoting anti-discrimination
Without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status
Дискримінація
  Пряма дискримінація
  Непряма дискримінація
  Дискримінація жінок
  Ґендерна дискриімнація
  Захищати від дискримінації
  Боротьба з дискримінацією
  Боротисяз дискримінацією
  Просування недискримінації/ недискримінаційних підходів
Без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою
Dismiss from the position
Звільняти з посади
Dispense justice
Здійснювати правосуддя
Disposition (that court impose)
Disposition of (appeals/ disciplinary cases/ etc)
Розпорядження, рішення (по справі, яке виносить суд)
Розгляд (апеляцій, дисциплінарних справ тощо)
Diversion, Diversion program
Покарання в кримінальній юстиції, поєднане з реабілітацією (зустрічається в практиці спеціальних судів, наприклад, судів з питань психічного здоров’я, судів у справах наркозалежних, Канада)
Destribution of cases (among lawyers)
Розподіл справ (між адвокатами)
Divorce
Розлучення
Domestic violence
  Domestic violence survivors
  Client subjected to domestic violence
Домашнє насильство
  Особи, що постраждали від домашнього насильства / пережили домашнє насильство
  Клієнти, що потерпають від домашнього насильства
Drop in
  Drop in clients
  Drop in groups
Без попередньої реєстрації
  Клієнти без попередньої реєстрації
  Групи взаємодопомоги без реєстрації
Doubt
  Beyond a reasonable doubt
  Beyond all doubt
Сумнів
  Поза розумним сумнівом
  Поза усяким сумнівом
Drug treatment courts (DTCs)
Cуди з питань наркозлажених
Due diligence
Перевірка юридичного статусу та фінансового стану юридичної особи «забезпечення належної сумлінності»
Duty
Обов’язок
Duty lawyer, duty counsel
(Lawyer-attorney on duty) (Canada)
Черговий юрист, черговий адвокат у суді
(для надання правової допомоги) (Канада)
Last modified 1yr ago
Copy link